In Global

'สี จิ้นผิง'กล่าวในฟอรัมจีน-ลาตินอเมริกา เน้นย้ำความร่วมมือแบบWinWinจีน-ประธานาธิบดีจีนกล่าวสุนทรพจน์ฟอรัมการประชุมจีน-ประชาคมลาตินอเมริกาแคริบเบียน เน้นย้ำ “ความร่วมมือแบบ Win-Win เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายและนำไปสู่อนาคตของโลก”

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 3 ฟอรัมการประชุมจีน-ประชาคมลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (China-CELAC Forum) ผ่านทางวิดีโอออนไลน์เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดย สี จิ้นผิง ระบุว่า ปัจจุบัน จีนและประชาคมลาตินอเมริกา-แครริบเบียน มีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยทั้งจีนและลาตินอเมริกาแครริบเบียนต่างให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยุคหลังการระบาดโควิด-19 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระบุอีกว่า  จีนยินดีต้อนรับประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้เข้าร่วมในโครงการ Global Development Initiative และทำงานร่วมกับจีนเพื่อเอาชนะความยากลำบาก สร้างโอกาส และผลักดันชุมชนระดับโลกแห่งการพัฒนาที่มีอนาคตร่วมกัน 

โดยเน้นว่าพัฒนาอย่างสันติ เป็นธรรม ยุติธรรม และเกิดความร่วมมือแบบ win-win ซึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่ง จีน และลาตินอเมริกาแครริบเบียนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ครอบคลุมตามหลักการของความเสมอภาค ผลประโยชน์ร่วมกัน และการพัฒนาร่วมกัน

สี จิ้นผิงยังเรียกร้องให้ประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพิ่มแรงผลักดันใหม่สู่ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และสร้างคุณูปการใหม่ต่อความผาสุกของประชาชนของพวกเขาและมนุษยชาติ
-------------------------------------------
แหล่งข้อมูล:
https://news.cgtn.com/news/2021-12-03/Xi-Jinping-addresses-3rd-Ministerial-Meeting-of-China-CELAC-Forum-15HlKDR6DSg/index.html?fbclid=IwAR31BO2CTpduylBALO5aUUP6bYm1hctCOID_bPkn7mswAD7zyEYWXRX7ZwA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391914646010422&id=117547923447097
#จีน #สีจิ้นผิง #ลาตินอเมริกา #ละติน #แคริบเบียน #CELAC #China #CGTN #CMG