In Thailand

ทูตแคนาดาประจำประเทศไทยร่วมมทส. ส่งมอบโรงเรือนพักขยะอิเล็กทรอนิกส์ปราจีนบุรี-เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มทส. ส่งมอบโรงเรือนพักขยะอิเล็กทรอนิกส์สั่งด้วยเสียงนวัตกรรมใหม่ ให้อุทยานเขาใหญ่ บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มกราคม 2575 เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่าได้รับแจ้งจาก นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก(ในพื้นที่รอยต่อ 4 จังหวัด จ.ปราจีนบุรี,จ.นครนายก,จ.นครรขสีมา,จ.สระบุรี) ที่บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดร.ซาร่า เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะนักวิจัย และทีมที่ปรึกษาโครงการ “ โรงเรือนพักขยะอิเล็กทรอนิกส์ “ เครือข่ายอนุรักษ์ ร่วมกันส่งมอบ โรงเรือนพักขยะ ระบบถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่สั่งการด้วยเสียง ระบบสำรองไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกล้องวงจรปิด ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย 2 โรงเรือน ให้กับ นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการจับมือร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยสำหรับส่งเสริมพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่มรดกโลกผืนป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ( ANSSE Khao Yai ) ประกอบไปด้วย 11 โครงการย่อย โดยได้รับทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสถานทูตแคนนาดา ประจำประเทศไทย ใช้เวลาดำเนินการกว่า 4 เดือน เพื่อบริหารจัดการขยะบนอุทยานฯ

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า โครงการวิจัยดังกล่าว มีประโยชน์กับอุทยานฯ เป็นอย่างมาก ในเรื่องบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยเฉพาะจุดลานกางเต็นท์ ที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มากางเต็นท์พักผ่อน เพราะที่ผ่านมา จะเกิดปัญหาเรื่องขยะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่า จึงขอขอบคุณ ทางสถานทูตแคนนาดา ประจำประเทศไทย คณะนักวิจัย และทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการดำเนินการในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าต่อไป

สำหรับโครงงาน “ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์: การทิ้งขยะที่สนุก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันผลกระทบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2021 ในงาน International Youth Development Virtual Conference (IYDVC 2021) จัดโดย Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกาศผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

มานิตย์ สนับบุญ/ปราจีนบุรี