In Thailand

ผบ.นสศ.นำกำลังนักรบพิเศษบวงสรวง เนื่องในวันยุทธหัตถี-วันกองทัพไทยลพบุรี-ผบ.นสศ. นำกำลังพลนักรบพิเศษ ประกอบพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย โดยพร้อมเพียงกัน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 256 5  ที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.ลพบุรี พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธารนำกำลังพลนักรบพิเศษ และ นักปฏิบัติการจิตวิทยา ร่วมประกอบพิธี บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงของชาติสืบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดให้ วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหาวีรกรรมอัน กล้าหาญ ของพระองค์ท่าน ในการใช้สงครามจิตวิทยา ประกาศท้าเชิญชวน พระมหาอุปราชา ให้ทรงออกมากระทำยุทธหัตถี จนมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งนักปฏิบัติการจิตวิทยาทุกคนต่างยกย่องให้พระองค์ ทรงเป็น พระบิดา ของนักปฏิบัติการจิตวิทยา ด้วย

ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าว หน่วยได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามที่ ศบค. และ กองทัพบก กำหนดอย่างเคร่งครัด 

ทวีศักดิ์/ลพบุรี