Bkk & Local

เตือนคนกรุง-ปริมณฑล18-20ม.ค.นี้ระวัง! ฝุ่นละอองPM2.5สะสมสูงขึ้นกรุงเทพฯ-รองปลัดกทม.ออกโรงเตือนวันที่ 18-20 ม.ค. ฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมสูงขึ้น เตรียมบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

(18 ม.ค. 65) นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18-20 ม.ค. ฝุ่นละออง PM2.5 จะสะสมมากขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากสภาพอากาศปิดและลมนิ่ง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่นละอองได้ประสานขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ยกระดับเข้มงวดดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ เข้มงวดการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำทุกประเภท บริเวณถนนสายหลักและสายรองทั้งขาเข้า-ขาออกในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท จำนวน 20 จุดต่อวัน ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยการจราจรและกวดขันห้ามจอดรถในถนนสายหลักสายรองตลอดเวลา ขอความร่วมมือใช้รถเท่าที่จำเป็น ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และเน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ลดการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล ตลอดจนนำรถยนต์ในสังกัดเข้ารับการตรวจวัดควันดำเป็นประจำทุก 6 เดือน หากพบว่ามีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ในส่วนของสถานประกอบกิจการได้ดำเนินการควบคุมไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM2.5 ให้กับประชาชน และออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ติดตามข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการพยากรณ์อากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมประสานจังหวัดปริมณฑล กองบังคับการตำรวจนครบาล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความถี่และเข้มงวดกวดขัน ควบคุม บังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ข้อมูลคุณภาพอากาศ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน วันละ 3 รอบเวลา คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. ผ่านทางสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ : www.bangkokairquality.com www.prbangkok.com เฟซบุ๊ก : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จอแสดงผลแบบเคลื่อนที่ ป้ายจราจรอัจฉริยะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ