In News

'อนุทิน'เตรียมเสนอศบค.ปรับลดพื้นที่สี เพิ่มแซนด์บ็อกซ์เปิดTest&Goก.พ.นี้กรุงเทพฯ-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย เตรียมเสนอ ศบค.ปรับลดความเข้มพื้นที่สีโควิด พร้อมเพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ครบทุกภูมิภาค และอาจเปิดลงทะเบียนเข้าประเทศระบบ Test & Go ช่วงกุมภาพันธ์นี้ แต่รอประเมินสถานการณ์การระบาดอีกระยะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย เตรียมเสนอ ศบค.ปรับลดความเข้มพื้นที่สีโควิด พร้อมเพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ครบทุกภูมิภาค และอาจเปิดลงทะเบียนเข้าประเทศระบบ Test & Go ช่วงกุมภาพันธ์นี้ แต่รอประเมินสถานการณ์การระบาดอีกระยะ ส่วนสถานบันเทิงยังไม่เสนอเปิดรอบนี้ ย้ำประชาชนรับวัคซีนเข็ม 3 ตามกำหนดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

วันนี้ (18 มกราคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้โรคโควิด 19 อยู่ในแนวโน้มที่ควบคุมได้ ผู้ที่มีอาการหนักและเสียชีวิตลดลง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) วันที่ 20 มกราคม 2565 ปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักรหรือปรับระดับพื้นที่สีลง หากสถานการณ์ไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และอาจเสนอให้เปิดลงทะเบียนการเข้าประเทศในระบบ Test & Go ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งยังมีเวลา 13 วันในการประเมินสถานการณ์การระบาด รวมถึงเสนอเพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อกซ์จากเดิมที่เพิ่มไปแล้ว 3 จังหวัด โดยจะเพิ่มให้ครบทุกภูมิภาค เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น และเชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนพื้นที่ กทม.เป็นอำนาจของ กทม.ในการพิจารณา สำหรับสถานบันเทิงผับบาร์ยังไม่มีการเสนอในครั้งนี้ เนื่องจากยังคงเป็นสถานที่เสี่ยงที่มีการติดเชื้อจำนวนมาก

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ จึงขอให้มารับวัคซีนตามที่กำหนด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ อาการรุนแรงและเสียชีวิต โดยยืนยันว่าขณะนี้วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมไว้มีความเพียงพอ สำหรับการตรวจ ATK ยังมีความจำเป็นในสถานการณ์การระบาด จึงได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาให้เพียงพอในราคาต้นทุน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยใช้ตรวจเมื่อมีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องกักตุนไว้เพื่อตรวจทุกวัน