In Thailand

ปศุสัตว์ลพบุรีจัดหน่วยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคระบาดในสุกร-ในสัตว์ปีกลพบุรี-“ปศุสัตว์ลพบุรี จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคระบาดในสุกรและในสัตว์ปีกรายย่อย”

เมื่อวันที่18 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นำโดยนายสัตวแพทย์  จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา  ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสัตวแพทย์,สัตวบาล,
และอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จัดเป็นหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ทั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร,ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก รวมทั้งโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลบัวชุม,หมู่ที่2 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดในสุกรและในสัตว์ปีก ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย

ทวีศักดิ์/ลพบุรี