Photo Style

ชวนชมดอกไม้กลางเมืองกรุงหลากสีสัน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯจตุจักรกรุงเทพฯ-ผู้ว่าฯกทม.ชวนชมดอกไม้หลากสีกว่า 50,000 ต้นต้นฮอลลี่ฮ็อค กว่า 47,000 ต้น และสร้อยไก่ แววมยุรา ดาวกระจาย ดาวเรืองอเมริกันลิตเติ้ลดักซ์ ดาวเรืองฝรั่งเศส ซึ่งจะผลิดอกบานตลอดเดือนกุมภาพันธ์   ต้อนรับวาเทนไทน์ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนร่วมชมความงามของดอกไม้หลากสีสัน จำนวนกว่า 50,000 ต้น ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร สำหรับแปลงดอกไม้หลากสี ประกอบด้วย ต้นฮอลลี่ฮ็อค กว่า 47,000 ต้น และสร้อยไก่ แววมยุรา ดาวกระจาย ดาวเรืองอเมริกันลิตเติ้ลดักซ์ ดาวเรืองฝรั่งเศส ซึ่งจะผลิดอกบานตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยังเป็นสวนสาธารณะที่รวบรวมพรรณไม้ทั้งในและต่างประเทศไว้เป็นจำนวนมาก ถือเป็น “สวนพฤกษศาสตร์” ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย บนพื้นที่ 197 ไร่

กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมกับความสวยงามพร้อมเก็บภาพประทับใจกับดอกไม้นานาพันธุ์ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00 – 19.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19