In Global

อุตฯเพาะปลูกบลูเบอร์รี่ช่วยพื้นที่ยากจน ในมณฑลอันฮุยหลุดพ้นความยากจนจีน-อุตสาหกรรมการเพาะปลูกบลูเบอร์รี่ช่วยพื้นที่ยากจนในมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีนหลุดพ้นจากความยากจน

สำนักข่าว China Media Group สื่อหลักของจีน รายงานว่า การเพาะปลูกบลูเบอร์รี่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเด่นของท้องถิ่น ช่วยให้ประชาชนในเขตฮวยหนิง มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานปฏิวัติเก่าของประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น โดยไร่เพาะปลูกบลูเบอร์รี่ในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 หมื่น 5 พันไร่ คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตในปีนี้ราว 21,000 ตัน สามารถสร้างรายได้ราว 1 พันล้านหยวน หรือกว่า 5 พันล้านบาท และในฐานะพืชเศรษฐกิจหลักในท้องถิ่น บลูเบอร์รี่ได้ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายพันคนในท้องถิ่นให้หลุดพ้นจากความยากจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ 

ทั้งนี้ทางการท้องถิ่นได้แนะนำโครงการปลูกบลูเบอร์รี่เมื่อปี 2547 ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบลูเบอร์รี่มากกว่า 170 แห่ง ซึ่งรวมทั้งการเพาะพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รัฐบาลท้องถิ่นได้วางแผนจะขยายพื้นที่เพาะปลูกบลูเบอร์รี่ให้ได้กว่า 4 หมื่นไร่ภายในปี 2568 และจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชนบทด้วย
--------------------------------------------
แหล่งข้อมูล:
https://www.cctvplus.com/news/20220515/8273037.shtml#!language=1
https://www.facebook.com/117547923447097/posts/498144412054111/
#จีน #เพาะปลูก #เกษตร #เกษตรกร #บลูเบอร์รี่ #cctv #cgtn #cmg