In News

'อนุทิน'ถกทวิภาคีรมว.สธ.มาเลย์-WHO หลังดันไทยเป็นศูนย์กลางฉุกเฉินสธ.ฯกรุงเทพฯ-รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” หารือทวิภาคี รมว.สาธารณสุขมาเลเซีย และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ (23 พ.ค. 2565) เวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 75 ซึ่งจัดขึ้น ปาเล เด นาซียง (Palais de Nations) ที่ทำการสำนักงานสหประชาชาติ ประจำนครเจนีวา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะได้พบหารือแบบทวิภาคีกับ นาย Khairy Jamaluddin ABU BAKAR  รมว.สาธารณสุข มาเลเซีย  

โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคี เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ในโอกาสนี้ รมว.สาธารณสุข มาเลเซียได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางในการตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) พร้อมกับแสดงความยินดีที่ไทยและมาเลเซียได้เริ่มเปิดพรมแดนทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำระหว่างกัน หลังจากต้องดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในช่วงการระบาดของโควิด19  

พร้อมกันนี้ รมว.สาธารณสุขได้ชื่นชมความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด19 ในประเทศ และเห็นสอดคล้องกับประเทศไทยที่กำลังผลักดันให้โควิด19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) และเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป  

ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นการจัดซื้อรวม (pooled procurement) ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ได้เวชภัณฑ์ในราคาที่ลดลง เนื่องจากมีการจัดซื้อเป็นจำนวนมาก และได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเห็นพ้องว่าในภูมิภาคอาเซียนควรมีความร่วมมือในการพัฒนายา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีน ที่ไม่ใช่เฉพาะเพื่อรองรับโควิด19 แต่พัฒนาไปสู่การจัดซื้อยาประเภทอื่น ๆ ที่เป็นโรคประจำถิ่นของภูมิภาค อาทิ โรคเขตร้อนต่าง ๆ เป็นต้น  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายอนุทิน ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคืบหน้านโยบายสนับสนุนการใช้กัญชา กัญชงทางการแพทย์และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ที่ขณะนี้ได้มีการปลดล็อคด้านกฎหมายไปได้มากและอยู่ระหว่างการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประเทศไทยยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินทางนโยบายและทางปฏิบัติหากมาเลเซียสนใจจะผลักดันนโยบายในทิศทางเดียวกัน    

“ในโอกาสนี้นายอนุทิน ได้เชิญรมว.สาธารณสุขมาเลเซียเข้าร่วมการประชุมสัปดาห์สุขภาพเอเปค (The APEC Health Week) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2565 ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสามาชิกเอเปคเข้าร่วมหารือกันภายใต้หัวข้อ เปิดกว้างเพื่อความร่วมมือ เชื่อมต่อกับโลก สร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ และประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดสำนักงานเลขาธิการ ACPHEED ด้วย” น.ส.ไตรศุลี กล่าว  

จากนั้น เวลา 16.00 น. นายอนุทิน พร้อมคณะได้หรือรือกับ ดร. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการ WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักงาน WHO เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในการหารือผู้อำนวยการ WHOฯ ได้ชื่นชมประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อกระจายวัคซีนโควิด19 ตลอดจนการสื่อสารกับประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ในช่วงการเกิดโรคระบาด  

ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวถึงบทบาทของประเทศไทยในการเป็นแกนกลางในการจัดตั้ง 2 ศูนย์ด้านสาธารณสุขที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ACPHEED และ ASEAN Center for Active Aging and Innovation (ACAI) ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขภูมิภาคอาเซียนอย่างทั่วถึงผ่าน 2 ศูนย์ที่สำคัญในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีสามาชิกในอาเซียนเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาและอินโดนีเซีย เท่านั้นที่เป็นสมาชิก WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้