Bkk & Local

กกต.ได้ประกาศผลนายกเมืองพัทยาแล้ว 'ปรเมศวร์'ขึ้นแท่นว่าที่นายกเมืองพัทยาพัทยา-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนนนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปรเมศวร์ เรารักพัทยา มาที่ 1 คะแนนรวม 14,349 คะแนน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและ นายกเมืองพัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ก็พบปัญหาบัตรเลือกนายกหายไป 2 ใบ และบัตรเลือก สม.เขย่งอีก 2 ใบ จนทาง กกต.เมืองพัทยา ยังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้นั้น

ล่าสุด เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 พ.ค.65 มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ข่าวสาร เลขที่ 127/2565 ลง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผลการรวมคะแนนนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ระบุข้อมูลผลการรวมคะแนนนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 78,018 คน ผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้ง จำนวน 38,320 คน จำแนกเป็นบัตรดี จำนวน 36,575 ใบ บัตรเสียจำนวน 1,001 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 744 บัตร 

โดยผลรวมคะแนนเรียงลำดับดังนี้ หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้คะแนน 14,349 คะแนน หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้คะแนน 12,477 คะแนน หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย ได้คะแนน 8,759 คะแนน หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้คะแนน 990 คะแนน