Photo Style

งานAmazing Blooming Bangkok ศิลปเบ่งบานย่านเมืองเก่า8จุดถึง26มิ.ย.​นี้กรุงเทพฯ-นิทรรศการศิลปะ “Amazing Blooming Bangkok เบ่งบานกลางกรุง ณ ย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร รวม 8 จุดหลัก​ 17 -26 มิ.ย.​นี้

(21 มิ.ย. 65)​ เวลา​ 18.30 น.​ นายศานนท์​ หวังสร้างบุญ​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “Amazing Blooming Bangkok เบ่งบานกลางกรุง” ณ ย่านเมืองเก่า​ กรุงเทพมหานคร รวม 8 จุดหลัก ภายใต้แนวคิด Street Art ของกรุงเทพมหานคร โดยมี​ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ ร่วมชมงานนิทรรศการ​ ณ​ มิวเซียมสยาม ถ.สนามไชย เขตพระนคร

สำหรับการแสดงผลงานทางศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “Amazing Blooming Bangkok เบ่งบานกลางกรุง” ณ ย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามแนวทางของรัฐบาลในปี 2555 ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยวไทยรวมถึงเพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตภายใต้สถานการณ์โควิด-19 งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ที่ทางกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นความสำคัญของการนำสินค้าทางการท่องเที่ยวสู่การสร้างประสบการณ์ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบ Visual Mapping และสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ รวมทั้งสามารถ
ถ่ายภาพความประทับใจและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะนำเสนอถึงความมีชีวิตชีวาของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี โดยงานจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 17 -26 มิ.ย. 65

การดำเนินงานจัดกิจกรรมงานนิทรรศการดังกล่าว​ นำเสนอผ่าน 8 ชิ้นงานโดย 5 ศิลปิน ดังนี้


1. สร้างสีสันด้วยภาพ Visual Mapping จำนวน 1 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน Season of Bloom โดยศิลปิน SQUAREDOTS บริเวณป้อมพระสุเมรุ และมิวเซียมสยาม

2. ติดตั้งจุดถ่ายรูปจากดอกไม้ประดิษฐ์ โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับทัศนียภาพ จํานวน 2 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน Butterfly Effect และ The Happiness Circle โดยศิลปิน Rakdok  บริเวณโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ และหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา​ตามลำดับ

3. การสร้างจุดถ่ายรูปโดยการสร้างชิ้นงาน Installation Art บนรถโดยสารประจำทางที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน The​ Blooming Bus บริเวณพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

4. จัดสร้างบรรยากาศการนำเสนอระหว่างความเป็นศิลปะแนวใหม่จำนวน 2 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน SEAT A SOUL โดย ศิลปิน TEAYIARTWORKS X RHYTHMTHINKER และผลงาน Flower X-Ray โดยศิลปิน Rakdok บริเวณมิวเซียมสยาม

5. จัดสร้างบรรยากาศจากการ Printing Art กำแพงและธงแห่งศิลปะ จำนวน 2 ชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน BOO In Blooming และ Blossoms the town โดยศิลปิน Akkarapon Munlod (OREOJIMNOM) บริเวณสวนสันติชัยปราการ

ทั้งนี้ งานนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ “Amazing Blooming Bangkok” เบ่งบานกลางกรุง ณ ย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคเอกชน รวบรวมศิลปินชั้นนำมาร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ รวมถึงยังจัดให้มีกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานอย่างกิจกรรมดนตรีในสวนจากวงดนตรีที่มีชื่อเสียงต่างๆ และ Workshop งานศิลปะ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป