In Thailand

ผู้ว่าฯลพบุรีติดตามช่วยขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนลพบุรี-ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "รวมพลังแก้จน เพื่อคนลพบุรี "ที่ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ครัวเรือนนางพะ ออกแมน บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันมอบห้องน้ำจากงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  และภาคเอกชน ภาคประชาชน ร้านบอยการช่าง ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (ปรับเปลี่ยนหลังคาบ้าน) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมพูดคุยถึงการดำรงชีวิตประจำวัน การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหารข้างรั้ว รวมถึงการแนะนำการทำขยะเปียก เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและถูกสุขลักษณะต่อไป และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทวีศักดิ์/ลพบุรี