Variety & travel

หนองบัวลำภูแถลงการแสดงแสงสีเสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานหนองบัวลำภู-แถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกแห่งศรัทธามหาพุทธคุณวัดถ้ำสุวรรณคูหา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน จารึกแห่งศรัทธามหาพุทธคุณวัดถ้ำสุวรรณคูหา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่มภู ในระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชน,กลุ่มแสดงสินค้า ลุงหวังโรงคั่วกาแฟหม้อดิน ,สวนเงาะลุงสง่า,ช่างสิบหมู่,ผ้าทอพื้นเมือง ฯลฯ ร่วมนำสินค้ามาแสดงในงาน  

ทางด้าน นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวว่า ด้วยมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 และมาตรการทางสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู เริ่มเบาบาง ผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง จึงให้มีการจัดแสดงแสง สี เสียง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง เข้าชมการแสดง และกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบกับร้านค้าเครือข่ายวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พบกับศิลปินดัง และศิลปินท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของ ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย ตลอดจนฟื้นฟู และปกป้องวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อคงความเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู ตามสโลแกนที่ว่า  “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว“ สืบไป