In Thailand

ผู้ตรวจสธ.เขต5เป็นปธ.ขับเคลื่อนพัฒนา สู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผลกาญจนบุรี-ผู้ตรวจ ก.สาธารณสุข เขต 5  เป็น ปธ.ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล( Rdu Province )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา09.00 น.ของวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอาคารหวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

รอบที่ 2 วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในประเด็น จังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์กำหนด อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด และโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับ Demonstrated โดยมี นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจราชการฯ