In Bangkok

กทม.เดินหน้า​ Bangkok's Innovation Opportunity ​เมืองแห่งโอกาสทุกคนกรุงเทพฯ-กทม.เดินหน้า​ BANGKOK’S INNOVATION OPPORTUNITY​ สร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร​ ตอบสนองการเป็นเมืองแห่งโอกาสของทุกคน

(5 ส​.ค.65)​ เวลา​ 10.30 น.​ นายชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.)​ หรือ​ NIA เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร​ โดยมี​ ผศ.ดร.ทวิดา​ กมลเวชช​ รองผู้ว่าราชการกุงเทพมหานคร​ นายขจิต​ ชัชวานิชย์​ ปลัดกรุงเทพมหานคร​ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร​ ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล​ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์​ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ​ NIA พร้อมคณะผู้บริหาร​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมประชุม​ ณ​ ห้องสุทัศน์​ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร​ เขตพระนคร​ 

ในที่ประชุมNIA ได้เสนอความร่วมมือใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย​ 1. การสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร 2. ร่วมส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมในการเป็นย่านนวัตกรรมและผลักดันโครงการด้านรวัตกรรมสังคมในกรุงเทพมหานคร​ และ 3. การร่วมประเมินเมืองด้วยดัชนีเมืองนวัตกรรม​ ซึ่งกทม.ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้มีการเสนอให้มีการแต่งตั้งทำงานร่วมโดยมีผู้แทนจากทางกทม. และ​NIA​ ซึ่งได้กำหนดความร่วมมือเบื้องต้น 3 ประเด็น  ประกอบด้วย​ 1. การหาพื้นที่ในการทำ bangkok innovation center : เพื่อสร้าง ecosystem ให้นวัตกรมาร่วมสร้างนวัตกรรมที่ตรงกับ painpoint ของ กทม.

2. การพัฒนานวัตกรรมจาก problem base ที่กทม. เผชิญ อาทิ​ การจราจร การแยกขยะ​ PM 2.5 หาบเร่แผงลอย Anti-corruption น้ำท่วม ด้านการศึกษา​ เป็นต้น​ และ​ 3. การพัฒนาและประเมินผลเมืองตามดัชนีเมืองนวัตกรรม​ ซึ่งรองผู้ว่าฯกทม.​ได้ให้ความเห็นว่า​ นวัตกรรมที่เสนอมีหลายอย่างที่น่าสนใจ และตรงกับปัญหาเมือง อาทิ Medtech การบริหารจัดการขยะ การท่องเที่ยว รวมถึงในประเด็นดัชนีเมืองนวัตกรรมปลัดกรุงเทพมหานคร​ ได้ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการมอบหมายฝ่ายกฎหมายให้พิจารณากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ NIA หรือหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการทดลองใช้แล้วในปัจจุบันซึ่งต้องหารือในทุกด้านทุกมิติเพื่อให้นวัตกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดกับกทม.และคนกรุงเทพฯ

สำหรับความร่วมมือในวันนี้​ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ​เปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน "กรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งนวัตกรรม" เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ คนรุ่นใหม่ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาสของทุกคนอีกครั้ง

ทั้งนี้​ นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง