Photo Style

ชวนชมนิทรรศการด้วยรักแห่งแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2565 กรุงเทพฯ-เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้  

● กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา จัดทำซุ้ม ตราเฉลิมพระเกียรติ ธงเฉลิมพระเกียรติ ประดับ ณ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ และถนนสายสำคัญ  ติดตั้งไฟประดับ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ดินแดง และถนนราชดำเนิน  ตลอดจนติดตั้งเต็นท์ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เต็นท์พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และเต็นท์บริการประชาชน บริเวณรอบสนามหลวง  

● ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ซึ่งแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบ Interactive Exhibition ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอ จัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  • โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิต จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ ด้านหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และซอยดำเนินกลางใต้

  • โซนที่ 3 วิถีชีวิตของคนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง

  • โซนที่ 4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง ณ บริเวณป้อมมหากาฬ 

    โดยส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ อาคารและท่าเรือพระยาญาณประกาศ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ประกอบด้วยนิทรรศการ ด้วยรักสิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วยรักทำดีไม่มีอาย ด้วยรักนวัตวิถีชีวีเป็นสุข ด้วยรักสามัคคี “เก่งและดี” ด้วยรักพลังนักเรียนการศึกษาพิเศษ Education For All ด้วยรักสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยรักคุณธรรมนำไทยนำชีวิต ด้วยรักสุขภาพกายสุขภาพจิตชีวิตยืนยาว 

    อีกทั้งยังมี Mini Library หนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และเลิศลิ้มชิมรส เป็นรูปเล่มหนังสือ E-book E-Library QR-Code กิจกรรมร่วมสนุก ถาม-ตอบ เกี่ยวกับนิทรรศการ ได้รับของที่ระลึก และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย อาทิ คาราวานปล่อยหนังสือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประดิษฐ์สร้างสรรค์ เช่น กระถางอุ้มรัก Bingo หนังสือ เทียนเจลแทนใจ มาลัยร้อยรัก การ์ดส่งรัก กุญแจร้อยรัก ด้วยรักจากรังไหม ดอกมะลิแทนใจ กล่องดวงใจให้แม่ ผ้าขนหนูแปลงกาย กล่องสามสหาย ของดีบางกอก ขวดเจลแอลกอฮอล์เติมรัก 2in1 พัดรักษ์ไทย เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก แคตตัสฟอกอากาศ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน วาดภาพระบายสี “แม่ในดวงใจ” กิจกรรมความสุขปลูกได้ กิจกรรม Mug For Mum การแสดงความสามารถทางกีฬาของเด็กและเยาวชน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร อาทิ Street Workout เทควันโด (ชุดต่อสู้) โชว์จักรยาน BMX แม่ไม้มวยไทย

    และส่วนที่ 2 การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ดนตรี ศิลปะ เต้นรำ ระบำและนาฏศิลป์ ณ เวทีกลางแจ้ง ตรอกถ่าน ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. ดังนี้ 
      * วันที่ 1-3 ส.ค. 65 การแสดง “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน”
      * วันที่ 4 ส.ค. 65 การแสดง “รักษ์แผ่นดิน”
      * วันที่ 5 ส.ค. 65 การแสดง “เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก”
      * วันที่ 6 ส.ค. 65 การแสดง “ต้นกล้าของแผ่นดิน”
      * วันที่ 7 ส.ค. 65 การแสดง “สื่อรักแทนใจ”
      * วันที่ 8 ส.ค. 65 การแสดง “เสริมรัก”
      * วันที่ 9 ส.ค. 65 การแสดง “โอบรักด้วยใจ”
      * วันที่ 10 ส.ค. 65 การแสดง “เทิดค่าพระแม่เจ้า”
      * วันที่ 11 ส.ค. 65 การแสดง “สดุดีพระพันปีหลวง”
      * วันที่ 12 ส.ค. 65 การแสดง “แม่แห่งแผ่นดิน”
      * วันที่ 13 ส.ค. 65 การแสดง “บทเพลงเพื่อแม่”
      * วันที่ 14 ส.ค. 65 การแสดง “น้อมหัวใจสู่ดวงใจแม่”
      * วันที่ 15 ส.ค. 65 การแสดง “ร้อยดวงใจ”

  • โซนที่ 5 การสาธิตการทำขนมไทยและการแกะสลักผลไม้ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. และการออกร้าน เลิศลิ้ม ชิมรส โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของร้านที่มีชื่อเสียงจากทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง เฉพาะวันศุกร์ - วันอาทิตย์ (5-7 สิงหาคม และ 12-14 สิงหาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น.

● ประดับตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สด ไม้ดอก และไม้ประดับ 387,400 ต้น ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณ 8 จุดสำคัญ ได้แก่ 1. ลานพระราชวังดุสิต  2. เกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ-ใต้ (ปีก) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งสองฝั่ง 3. ต้นไกรบนเกาะสามเหลี่ยมถนนราชดำเนิน 4. ศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน 5. สวนจิตรลดา 6. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชดำเนินนอก และหน้าศาลหลักเมือง 7. หน้าอาคารนิทรรศ์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน 8. สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ รวมไปถึง ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ บริเวณทางเท้าสะพานผ่านฟ้าลีลาศทั้งสองฝั่ง บริเวณถนนตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย ดาวเรือง บานชื่น บานชื่นแคระ ปทุมมา พุดศุภโชค พยับหมอก เฟื่องฟ้าสีชมพู กล้วยไม้หวายแคระ กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ออนซีเดียม สัปปะรดสี เฟิร์นข้าหลวง และเดฟ

● กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้วยไม้ดอกและไม้ประดับ กว่า 100,000 ต้น ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการจากโครงการพระราชดำริ 27 องค์กร / การแจกต้นไม้ฟรี / การขายต้นไม้แปลกตาหายาก / กิจกรรมสาธิตการทำสบู่โปรตีนไหม การทำเคคูพาจ การทำชาจากผักเชียงดา การแปรรูปฟ้าทะลายโจร / การขายผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริ และเกษตรกรทั่วประเทศ / การประกวดพันธุ์ไม้ 9 ชนิด และปลากัด / การประมูลพันธุ์ไม้ / ดนตรีในสวน จากกรมป่าไม้ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

● กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 ณ สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพบกไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา อาทิ โรงครัวพระราชทานจิตอาสา ซ่อมรถจักรยานยนต์ ตัดผม ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้)

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โซน 1 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โซน 2 บริเวณลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ ด้านหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และซอยดำเนินกลางใต้ โซน 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โซน 4-5 บริเวณป้อมมหากาฬ และแวะชิมของอร่อยในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ คลองโอ่งอ่าง ทั้งนี้ มีบริการรถ Shuttle Bus ณ จุดจอดรถกองสลาก (เก่า) และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. รับ-ส่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยวิ่งในเส้นทางดังนี้ กองสลาก (เก่า) -> แยกคอกวัว -> วัดบวรนิเวศ -> สะพานผ่านฟ้า -> ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ -> ถนนราชดำเนินกลาง -> ถนนราชินี -> ถนนกลางสนามหลวง -> กองสลาก (เก่า)