In News

CAACของจีนติดต่อกพท.ขอเพิ่มเที่ยวบิน เดิม3เที่ยวเป็น15เที่ยว/สัปดาห์เริ่มก.ย.นี้กรุงเทพฯ-สำนักงานการบินพลเรือนจีน สอบถาม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ถึงความต้องการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศจากเดิมอยู่ที่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ หากไทยตอบรับ คาดการณ์เพิ่มจำนวนเที่ยวบินได้ราวเดือนกันยายนเป็นต้นไป

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ได้รับการสอบถามจากสำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่องความเป็นไปได้ในการเพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหว่างจีนและไทย (The potential of further increasing the passenger flights between China and Thailand) ซึ่งเนื้อหาระบุถึงการเพิ่มจำนวนความถี่เที่ยวบินระหว่างสองประเทศ โดยจีนเสนอว่าอาจปรับให้ประเทศไทยจัดสรรเที่ยวบินเข้าประเทศจีนได้ถึง 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเที่ยวบินจากจีนเข้าไทยได้ 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นกัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

CAAC ได้ขอให้ กพท. จัดทำแผนการบินสายการบินของไทยที่ต้องการทำการบิน เพื่อที่ CAAC จะนำไปใช้ตรวจสอบความพร้อมของสนามบินจีนในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันจีนยังไม่อนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบินไปยังบางเมือง ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกวางโจว เนื่องจากจะเกินขีดความสามารถของสนามบินในเมืองดังกล่าวและให้เปิดทำการบินในเมืองอื่น ๆ แทน หากแผนการบินของไทยจาก กพท. ที่จัดส่งให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับของสนามบินจีน ทางจีนจะได้ตอบรับอย่างเป็นทางการและสายการบินของไทยจะสามารถเริ่มทำการบินได้ตามโควตาที่กำหนด
ดังนั้น ในวันนี้ที่18 สิงหาคม 2565 กพท. จึงได้เชิญสายการบินของไทยประชุมเพื่อถามถึงความต้องการปฏิบัติการบิน โดยจะนำข้อมูลมาจัดสรรเส้นทางบินร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด คาดว่าจะส่งแผนให้กับสำนักงานการบินพลเรือนจีน (CAAC) ได้ภายในสัปดาห์หน้า และอาจได้รับการตอบรับจาก CAAC ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งสายการบินของไทยจะได้เร่งทำการตลาดและเริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยใช้สิทธิใหม่นี้ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป 

กพท. ทราบดีว่าจีนยังคงมาตรการเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินในรอบนี้จึงยังคงเป็นไปเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางที่มีความสำคัญ เช่น การเดินทางด้านธุรกิจ การเดินทางกลับภูมิลำเนา และกรณีที่มีความจำเป็นอื่น ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถเป็นจุดขนส่งผู้โดยสารเข้าออกประเทศจีนเมื่อจีนพิจารณาเปิดให้ทำการบินเพิ่มขึ้นหากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น