Biz news

สสว.ลงนามข้อตกลงกับดีมันนี่-คลาวดี  หนุน MSME ใช้แพลตฟอร์มโอนเงินกรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2565 - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ และบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. ใช้แพลตฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศของดีมันนี่ ประเภทบุคคล (Personal หรือ P) และประเภทธุรกิจ (Business หรือ B) ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจำนวน 6 ครั้ง รวมถึงใช้ระบบการสื่อสารองค์กรของบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด บริการ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศในการชำระค่าสินค้า บริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันและเว็บไซด์ได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย ประหยัดทั้งค่าธรรมเนียม และได้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่ดีที่สุด รวมถึงสนับสนุนระบบการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า “ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับและภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและหาโอกาสในการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งทุน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมถูกลง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทำกำไรในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

“การลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ตอบโจทย์พันธกิจของ สสว. ในด้านการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้กับ MSME โดยโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันให้ MSME เติบโตเข้มแข็งอย่างมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของ MSME หลังภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันสสว. มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกว่า 3,105,096 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมการประกอบธุรกิจมากกว่า 19 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การผลิต ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การก่อสร้างอาคาร กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ MSME ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น” ผอ.สสว. กล่าวเสริม

ด้านนายอัศวิน พละพงศ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีมันนี่ กล่าวว่า “ผู้ประกอบการ MSME ถือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME กลับมาดำเนินธุรกิจรวมถึงการขยายกิจการ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ จึงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ ด้วยการมอบให้สิทธิประโยชน์ แก่สมาชิก สสว. ในการใช้บริการโอนเงินแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก สสว. ประเภทบุคคล 6 ครั้ง และ ประเภทธุรกิจ 6 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถใช้บริการโอนเงินกับทางดีมันนี่อย่างต่อเนื่องด้วยจุดแข็งค่าธรรมเนียมต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวก ง่าย และปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศได้สูงสุดถึง 8% รวมถึงให้สิทธิพิเศษในการใช้ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมกับ สสว. ในการให้ความรู้ในประเด็นที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ไทยอย่างเป็นรูปธรรม”

สำหรับสิทธิประโยชน์ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด มอบให้กับผู้ประกอบการสมาชิก สสว. รายละเอียดดังนี้ประเภทบุคคล (P) โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ โดยทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลด (Promo Code) ให้สำหรับผู้ประกอบการ MSME เครือข่ายของ สสว.ประเภทธุรกิจ (B) MSME ฟรีค่าธรรมเนียม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ โดยทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลด (Promo Code) ให้สำหรับผู้ประกอบการ MSME เครือข่ายของ สสว.ซึ่งสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 ประเภทสามารถโอนเงินจากประเทศไทย (Outbound) โดยมีการรับประกันระยะเวลาในการโอนภายในหนึ่งวันทำการ บริการนี้จะสามารถโอนเงินไปได้กว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด มอบให้กับผู้ประกอบการสมาชิก สสว. รายละเอียดดังนี้ระบบการสื่อสารองค์กรของบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด ให้ทดลองใช้บริการ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่ทุกคนจำเป็นจะต้อง Work from Home หรือต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งกับลูกค้าภายนอกและพนักงานภายใน ซึ่งระบบ Voice Communication on Cloud จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุด ซึ่งระบบ Cloud PBX จาก คลาวดีจะนำระบบโทรศัพท์ของออฟฟิศขึ้นไปอยู่บน Cloud เมื่อมีลูกค้าติดต่อผ่านทางเบอร์ติดต่อของบริษัท พนักงานจะสามารถรับสายได้ทันทีเสมือนว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย

“นอกจากดีมันนี่จะให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนั้น ขณะนี้ ภาคอุตสาหกรรมการเงินของเรายังมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้นำนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกใหม่ในยุคเว็บ 3.0 (Web 3.0)  ตลอดจนบริการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่าง Decentralized Apps หรือ DApps เพื่อการเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งดีมันนี่กำลังเร่งสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นโซลูชั่น เสมือนการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบการเงินในปัจจุบันและระบบการเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเข้ารหัส (Crypto) และเหรียญดิจิทัลชนิดอื่น ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมซื้อขายกันอยู่บนบล็อกเชนในขณะนี้  นอกจากนี้ ดีมันนี่กำลังพัฒนาขีดความสามารถของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ E-Wallet เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อระบบเดิมกับระบบใหม่ ให้ลูกค้าสามารถทำสิ่งเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้วให้สะดวกสบายมากกว่าแบบไร้รอยต่อ ทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต สำหรับการร่วมมือกับ สสว. ครั้งนี้ ดีมันนี่ยังมอบโค้ดส่วนลดพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ภายใต้ สสว. ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สสว. หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการนี้” นายอัศวิน กล่าวปิดท้าย