Variety & Travel

ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมากจัดเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565สงขลา-ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก จัดเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 เต็มรูปแบบ มีพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีขอขมากรรมเจ้าสมุทร ลอยกระทงโปรดวิญญาณทางน้ำ พิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีลุยไฟ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565

วันนี้ 21 กันยายน 2565 ที่ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คุณศักดิ์ – คุณแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก ได้เดินทางมาจุดธูปสักการะพระแม่กวนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลเจ้าฯ รวมทั้งมาดูความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 โดยในปีนี้ ทางศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก จัดพิธีเต็มรูปแบบทั้งที่ศาลพระแม่กวนอิมฯและบริเวณปะรำพิธีหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา

โดยในวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 21.00 น.จะมีพิธีกรรมสำคัญในการอัญเชิญเทพเจ้ากิ่วอ๋องฮุกโจ้ว หรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีลกินเจ ที่ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2565 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กันยายน 2565เวลา 16:00 น. ณ บริเวณปะรำพิธี ลานหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น.พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. พิธีขอขมากรรมเจ้าสมุทรลอยกระทงโปรดวิญญาณทางน้ำ ที่ บริเวณท่าแพขนานยนต์ แหลมสนอ่อน วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. พิธีแห่พระรอบเมืองและเวลา 18.00 น.เป็นพิธีลุยไฟ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.จะเป็นพิธีเทกระจาดโปรดวิญญาณและเวลา 15.00 น.ทำการแจกทาน โดยทางศาลพระแม่กวนอิมสวนหมากมีการจัดตั้งโรงเจ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาทานอาหารเจ ที่ศาลเจ้าฯโดยบริการอาหารเจทั้ง 3 มื้อ ตลอด 10 วันของเทศกาลถือศีลกินเจ กินฟรีหรือแล้วแต่จะทำบุญ

คุณแอนลา ตั้งคุปตานนท์ ประธานศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก กล่าวว่า พิธีเปิดจะเปิดในวันที่ 26 กันยายน เวลา 4 โมงเย็น โดยจะเริ่มพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมากแห่งนี้ก่อน และค่อยเคลื่อนขบวนอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมไปประดิษฐาน ณ ที่ปะรำพิธี หน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา ส่วนวันอื่นๆเรามีกิจกรรมหลักๆ โดยจะมีพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีขอขมาเจ้าสมุทรลอยกระทงโปรดวิญญาณทางน้ำ วันที่ 2 ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีลุยไฟส่วนวันที่ 3 ตุลาคมก็จะเป็นพิธีเทกระจาดโปรดวิญญาณและก็แจกทานให้กับประชาชนทั่วไป

ทางด้านคุณศักดิ์ ตั้งคุปตานนท์ กล่าวว่า ขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านผู้ที่ถือศีลกินเจได้มาร่วมบุญ มาถือศีลกินเจ ที่ศาลพระแม่กวนอิมสวนหมากและที่ปะรำพิธีตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สงขลา หน้าประมงเก่า ขอเรียนเชิญทุกท่าน การถือศีลกินเจในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา