H&B News

'ไลอ้อน'ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก อุดฟันน้ำนมด้วย'SMART Technique' กรุงเทพฯ-บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม มีสุขภาพที่ดี ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

“โครงการอุดฟันน้ำนมโดยวิธี SMART Technique” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ไลอ้อน ประเทศไทย จัดขึ้น โดยเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้น ควรเริ่มดำเนินการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรกในเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กเล็กที่พบมากคือ ฟันน้ำนมผุ ทำให้เด็กไม่อยากทานอาหารเพราะเคี้ยวลำบาก และอาการปวดฟันที่คอยรบกวนจิตใจในเวลาเรียน  ผู้ปกครองมักเข้าใจว่า ฟันน้ำนมผุไม่เป็นไร เพราะยังไม่ใช่ฟันแท้ และอีกสักพักหนึ่งฟันน้ำนมเหล่านี้ก็จะหลุดไปเอง  ส่วนเด็กๆ ก็กลัววิธีการรักษาของทันตแพทย์ที่ใช้เครื่องกรอฟัน ทำให้กลัวที่จะพบทันตแพทย์    

ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายเรื่อง SMART Technique โดย รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช มาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ ทันตแพทย์, ทันตภิบาล, ผู้ช่วยทันตฯ และได้มีการฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 จำนวน 17 คน ผ่านทีมทันตแพทย์ของเทศบาลแหลมฉบัง ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง ตั้งอยู่ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอุดฟันน้ำนมโดยวิธี SMART Technique โดย รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช ได้บรรยายเรื่องวิธีการอุดฟันน้ำนมและอุดฟันด้วยวิธี SMART Technique ให้กับทีมทันตแพทย์ ทันตภิบาลแหลมฉบัง พร้อมกันนี้ ทีมไลอ้อนได้จัดสอนวิธีการแปรงฟัน และจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบังได้ร่วมสนุกกัน 

เรียกได้ว่าวิธีการใหม่ของการอุดฟันน้ำนมแบบ SMART Technique ทำให้เด็กเล็กไม่กลัวการรักษาของหมอฟัน และการฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กับคุณครู  ผู้ปกครอง เและเด็กๆ  และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SMART Technique ให้กับทันตบุคลากรในพื้นที่ จะทำให้ทันตบุคลากรสามารถให้การดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึงเพื่อเด็กๆ จะได้มีสุขภาพแข็งแรง เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข