In Bangkok

'ชัชชาติ'กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานเมนูเด็ด ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ป้อมปราบฯอร่อยถูกใจกรุงเทพฯ-ผู้ว่าชัชชาติกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานวันนี้ กับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของดีป้อมปราบฯ มื้อกลางวันของทีมงานลูกจ้างอร่อยและมีความสุข

ในการสัญจรเขตป้อบปราบศัตรูพ่ายวันนี้ (24 ก.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับลูกจ้างประจำของสำนักงานเขต จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวมาริสา ล่าสมบูรณ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป (กวาด) บ2 อายุ 35 ปี อายุงาน 11 ปี  2. นายเรืองยศ พิมทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ2 อายุ 54 ปี ทำงานมา 30 ปี  3. นายปกรณ์เกียรติ กอพงษ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ2 อายุ 43 ปี อายุงาน 10 ปี  4. นายสุรินทร์ จั่นบางยาง ลูกจ้างประจำ พนักงานสวนสาธารณะ บ2 อายุ 50 ปี เพิ่งได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 3 ปีกว่า และ 5. นายสมชาย ห่างกลาง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อายุ 37 ปี  ซึ่งทั้ง 5 คนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของลูกจ้างให้ร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับผู้ว่าฯ กทม. 

ระหว่างมื้ออาหารผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง มีการสอบถามทั้งในเรื่องงานและเรื่องทั่วไป อาทิ ตำแหน่งอะไร ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำหรือยัง ประจำอยู่จุดไหน ทำมากี่ปี อายุเท่าไร มีครอบครัวหรือไม่ มีลูกกี่คน ลูกเรียนที่โรงเรียนใด เป็นต้น  พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานกับทุกคน โดยเมนูอาหารวันนี้ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของเขตป้อมปรามฯ รวมไปถึงข้าวคลุกกะปิ และขนมจีนแกงเขียวหวาน 

ทั้งนี้ การรับประทานอาหารร่วมกับลูกจ้างเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพื่อพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ รับฟังปัญหาและสอบถามสารทุกข์สุกดิบ อีกทั้งเป็นการให้ความสำคัญกับคนงานของเขตที่เปรียบเสมือนโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมต่อกทม.กับประชาชน อยู่ใกล้ชิดพื้นที่และปัญหามากที่สุด โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 65 จากกิจกรรมผู้ว่าฯ กทม. สัญจร ณ สำนักงานเขตจตุจักร