Variety & Travel

ชาวพังงาร่วมยกเสาโกเต้งสูงที่สุดในโลกที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋พังงา- ชาวไทยเชื้อสายจีนสวมใส่ชุดขาวร่วมใจกันทำพิธีปิดทองและยกเสาโกเต้งที่สูงที่สุดในโลก ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ เริ่มประเพณีถือศีล-กินผัก ปี 2565

เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 25 กันยายน 2565 ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ อ.เมืองพังงา ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพังงาสวมใส่ชุดขาวร่วมใจกันทำพิธีปิดทองและยกเสาโกเต้งที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นพิธีกรรมแรกของการเริ่มต้นประเพณีถือศีล-กินผักประจำปี 2565 ซึ่งเมื่อยกเสาโก้เต้งเสร็จ จะมีพิธีอัญเชิญตะเกียงไฟกิ้วอ๋องไต่เต่ 9 ดวงขึ้นสู่ยอดเสา อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการ สำหรับเสาโกเต้งที่สูงที่สุดในโลกต้นนี้นั้น ทำจากไม้เตียวทั้งต้น มีความยาว 21 เมตร 99 เซนติเมตร จึงต้องใช้รถเครนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงามาช่วยยกเสาโกเต้งเป็นประจำทุกปี ขณะที่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ มีสิ่งของที่สำคัญคือกระถางธูปลายมังกรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระปรมาภิไธย ย่อ จปร. เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่รัชกาลที่ 5 จึงนับเป็นศาลเจ้าเพียงแห่งเดียวแถบชายฝั่งทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกที่ได้รับพระราชทาน และบนผนังอาคารด้านในยังมีภาพเขียนสีโบราณเป็นเรื่องราวเรื่องสามก๊กให้คนที่สนใจได้ศึกษาอีกด้วย

ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋มีประวัติยาวนานกว่า100 ปี แต่มีการจัดงานประเพณีถือศีล – กินผัก เป็นปีที่ 39 ติดต่อกัน สำหรับในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 ซึ่งในปีนี้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ทางศาลเจ้าได้จัดพิธีกรรมต่างๆเต็มรูปแบบ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา