In Thailand

น้ำท่วมถนนสายปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย รถเล็กสัญจรไม่ได้ศรีสะเกษ-น้ำจากเทือเขาพนมดงรัก ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ล้นสปิลเวย์ไหลผ่านอำเภอขุขันธุ์ ลงมาสู่พื้นที่เส้นทางบ้านโปร่งสามัคคี-บ้านยาง-บ้านอะลาง  ซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมนาข้าวเป็นทะเลและถนนมีระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 ซม.

เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2565  ผู้สื่อข่าวรายว่า น้ำจากเทือเขาพนมดงรัก ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา  อำเภอภูสิงห์ ล้นสปิลเวย์ไหลผ่านอำเภอขุขันธุ์ อำเภอปรางค์กู่ ลงมาสู่พื้นที่เส้นทางบ้านโปร่งสามัคคี-บ้านยาง-บ้านอะลาง ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมนาข้าวเป็นทะเลและถนนมีระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 ซม. รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ สามารถสัญจรไป-มาได้เฉพาะรถขนาดใหญ่เท่านั้น  นอกจากนี้พื้นที่บ้านโนนแดง บ้านโนนม่วง ตำบลทุ่งไชย  อำเภออุทุมพรพิสัยและวัดป่าพิมลมังคลาราม ริมห้วยสำราญ น้ำเอ่อท่วมสูงประมาณ 100 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องใช้เรือท้องแบนเข้า-ออก ไปบิณบาตรไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ต่ำ น้ำจะท่วมทุกปี  ในการนี้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ได้ระดมเจ้าหน้าที่และอพ.ปร ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว

พด้าน.ต.อ สวัสดิ์ ศรีเกษม ผกก สภ.อุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย พ.ต.ท ภัทรพงษ์ ค้ำคูณ รอง ผกก ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาชุด ชมส. ร้อยเวร 60 สายตรวจจราจรสายตรวจตำบลโซนที่ 3 ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังและป้องกันปราบปรามการก่อเหตุอาชญากรรมในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมด้วย

ข่าว บุญทัน  ธุศรีวรรณ   ศรีสะเกษ

ภาพ ปฐมพงษ์  ธุศรีวรรณ