Biz news

'อิออน'หนุน'หนองบัวเงินมินิมาราธอน-1' สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนมูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมหนองบัวเงินมินิมาราธอน ครั้งที่ 1พร้อมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – วันที่ 29 กันยายน 2565 – มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำทีมโดยนายกฤษฎา รัตนวงศา (ซ้าย) ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมอาสาสมัคร ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมหนองบัวเงินมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 พร้อมมอบเงินสมทบทุนจำนวน 122,000 บาท สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ อาทิ โต๊ะทานอาหาร เก้าอี้พลาสติก เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นางอรวรรณ ปราบศัตรู (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนให้ได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการศึกษาและพัฒนาการในอนาคต