In Thailand

ผู้ว่าฯศรีสะเกษตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ 2 ชุมชนศรีสะเกษ-ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นตรวจติดตามสถานการณ์น้ำศูนย์อำนวยการสถานการณ์ประจำจุด และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 2 ชุมชน 

เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2565 ณ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นตรวจติดตามสถานการณ์น้ำศูนย์อำนวยการสถานการณ์ประจำจุด และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 2 ชุมชน โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหาร ป.พัน 106 ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ และส่วนเกี่ยวข้อง   ร่วมติดตามลงพื้นที่ชุมชนหนองอุทัย ได้รับผลกระทบจากลำน้ำห้วยสำราญเอ่อล้นเข้าท่วมเขตชุมชน และเส้นทางสัญจร มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 85 ครัวเรือน 340 คน หน่วยรับผิดชอบได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยการบริเวณหน้าสวนสาธารณะหนองอุทัยเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

หลังจากนั้นนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ  ก็ได้เดินทางไปที่ชุมชนสะพานขาว ได้รับผลกระทบจากลำน้ำห้วยสำราญเอ่อล้นเข้าท่วมเขตชุมชน และเส้นทางสัญจร มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 52 ครัวเรือน จำนวน 170 คน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยการบริเวณภายในปั๊มแก๊สเก่าตรงข้ามชุมชนสะพานขาว เพื่ออำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบด้วย  นอกจากนั้นนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ  ก็ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดตั้งโรงครัวขนาดใหญ่ โดยสนับสนุนงบประมาณและวัตถุดิบ ในการจัดทำข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ สามารถผลิตข้าวกล่อง มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดอพยพและเจ้าหน้าที่ได้ครั้งละ 3,000 - 4,000 กล่องต่อมื้อ เฉลี่ยวันละ 8,000 กล่องต่อวัน  ทั้งนี้เพื่อเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวังหิน    

ข่าว / บุญทัน  ธุศรีวรรณ   ศรีสะเกษ

ภาพ / ปฐมพงษ์  ธุศรีวรรณ