In Thailand

ผู้ว่าฯเปิดงาน650744 The Memories Meetingพังงา-ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน “650744 The Memories Meeting พลิ้วไหวกลางสายน้ำและ..ความทรงจำ” ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดงาน “650744 The Memories Meeting พลิ้วไหวกลางสายน้ำและ..ความทรงจำ” ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการของจังหวัดพังงาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ามกลางบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาจำหน่าย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่า มีดำริที่จะเปิดตลาดน้ำในบริเวณศูนย์ราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ของดีชุมชน โอทอป หรือสินค้าต่างๆ ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมละเล่นพื้นบ้าน หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสริมบรรยากาศให้ตลาดนัดมีความครึกครื้น เพิ่มช่องทางการขายช่วยเหลือชาวบ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมกับได้พัฒนาบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่ออกกำลังกายเดิน วิ่ง ของผู้รักสุขภาพทุกๆวัย และในวันนี้ได้มีกิจกรรมเปิดลานน้ำพุบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายใต้คอนเซ็ปต์ “650744 The Memories Meeting พลิ้วไหวกลางสายน้ำและ..ความทรงจำ” ความหมายตัวเลขไม่มีอะไรซับซ้อนจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ  “650” หมายถึงเวลาเปิดนำพุ หรือ เวลา 18.50 น. ส่วนเลข “740” หมายถึง เวลาปิด หรือเวลา 19.40 น. นั่นเอง ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมความสวยงามของสายน้ำทั้ง สี แสง และเสียงที่พลิ้วไสวตามท่วงทำนองของเสียงดนตรีตัดกับฉากหลังที่เป็นอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาในรูปสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส หอพระพุทธรูปหินขาว แสงไฟสีทองตลอดสองข้างทางของถนนเฉลิมพระเกียรติ สีเหลืองอร่ามของไม้ดอกนานาพันธุ์ทั่วบริเวณ ถือเป็นแลนด์มาร์คและจุดถ่ายภาพเช็คอินอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาให้เข้ามาสัมผัสและบันทึกภาพความงดงามไว้ในความทรงจำ