In Thailand

พายุนูโรเข้าลพบุรีทำให้น้ำเข้าท่วมอำเภอท่าหลวงลพบุรี-พายุนูโรพัดเข้าจังหวัดทำให้น้ำเข้าท่วมอำเภอท่าหลวงเทศบาลออกให้การช่วยเหลือด่วน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี , นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง, นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวงพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ผู้นำชุมชน   ลงพื้นที่ ช่วยประชาชน ชุมชนหมู่ที่ 3  ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ดำเนินการ ขนย้ายสิ่งของ ขึ้นที่สูง เนื่องจากน้ำได้ เอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชน และมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ไห้ประชาชนขนของขึ้นที่สูงด่วนแล้ว ในการนี้ทางเทศบาลได้รัยการอนุเคราะห์ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. ที่ให้ความอนุเคราะห์ ดำเนินการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า  เพื่อให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ครบ ทั้ง 3 เครื่อง เพื่อ ดำเนินการเร่งสูบน้ำออกจากรางระบายน้ำที่เอ่อล้นเข้าบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อิทธิพลจากพายุนูโรด้วย

ทวีศักดิ์/ลพบุรี