education & sports

เข้มครู-อาจารย์เฝ้าระวังนักเรียนเล่นบอล ช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก20พ.ย.-18ธ.ค.นี้สุราษฎร์ธานี-วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ติวเข้มครูอาจารย์เฝ้าดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอล พร้อม สั่งห้ามครู อาจารย์ ผู้บริหาร มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องการพนัน เจอโทษวินัยทันที

นายสมโชค มีขวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย เปิดเผยว่า แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565 ว่าที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้กำหนดแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลโลก โดยเน้น ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ดูฟุตบอลโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา และเพื่อการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้เก่งและได้ประโยชน์จากการรับชมการแข่งขัน

นายสมโชค มีขวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย กล่าวว่า ขณะนี้ทางวิทยาลัย ได้กำชับให้ครูที่ปรึกษาและครูในแผนกให้ความรู้แก่ผู้เรียนช่วงการแข่งขันบอลโลก ให้ดูเป็นเกมส์กีฬา ไม่ดูเพื่อการพนันและ ให้รู้ทันเล่ห์กลการล่อลวงให้นักเรียน นักศึกษาเล่นการพนันผ่านสื่อออนไลน์ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายความเสียหาย ความเครียดจากการเล่นการพนัน

โดยมีการประชาสัมพันธ์หน้าแถวเสียงตามสายของวิทยาลัยทุกเช้าเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับฟุตบอล และการชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ และดูแลสุขภาพช่วงการติดตามการแข่งขัน ตลอดจนมีการให้ครูปกครอง/ครูที่ปรึกษาเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ส่วนครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022 หรือมีพฤติกรรมชักนำ หรือมีพฤติกรรมอื่นที่เอื้อให้ผู้เรียนเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2022 ก็จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยทันที