Bangkok & Local

'ชัชชาติ'พบสมช.ขรก.บำนาญกรุงเทพฯ ขอบคุณวางรากฐานที่ดีให้กทม.กรุงเทพฯ-ผู้ว่าฯ ชัชชาติ พบสมาชิกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ขอบคุณข้าราชการรุ่นพี่ วางรากฐานที่ดีให้ กทม.

“ผมก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ อยู่มาแค่ 5-6 เดือน พี่ ๆ อยู่มาทั้งชีวิต มีอะไรที่มีประโยชน์แนะนำก็ยินดีรับฟังทุกเรื่อง จริง ๆ มีอะไรให้ทางกทม. รับใช้ หรืออยากให้เราทำอะไรให้ดีขึ้นก็แจ้งได้ และขอให้อยู่เป็นกำลังใจให้ข้าราชการรุ่นน้อง เล่าประสบการณ์ให้ฟัง เพราะพี่ ๆ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคน ผมเองเข้ามาก็ดีใจ กทม.มีคนเก่ง ๆ เยอะ ทำงานได้อย่างดีมาก หลายเดือนที่ผ่านมาสบายใจในการทำงานเพราะมีการร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี เพราะพี่ ๆ วางรากฐานไว้ดี” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวกับข้าราชการบำนาญ ในการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 วันนี้ (24 พ.ย. 65)

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ จัดขึ้นหลังจากว่างเว้นการประชุมใหญ่ฯ นับตั้งแต่ปี 2562 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร แทนคนปัจจุบันซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี โดยผลการเลือกตั้งในวันนี้ นายวีระ ถนอมศักดิ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทางสมาคมฯ ซึ่งได้รับเรื่องไว้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประชุมวันนี้ มีนายวีระ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร สมาชิกสมาคม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร