In Thailand

ผบช.ภ.1ตรวจเยี่ยมโครงการ1ตำรวจ1หมู่บ้านสภ.พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ-ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน สภ.พระสมุทรเจดีย์ เน้นย้ำเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง รับทราบปัญหา  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ 24 พ.ย.65 พล.ต.ท.จิรพัฒน์  ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ศิลปคม เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.ภ.1  พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.โชติวัฒน์  เหลืองวิลัย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธาน กต.ตร.สภ.พระสมุทรเจดีย เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ 1 ตำรวจ 1 หมู่บ้าน ของ สภ.พระสมุทรเจดีย์ บริเวณชุมชนคลองสามแพรกหมู่ 4 ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ โดยมี พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ พ.ต.ท.ชาญวุฒิ เทียม มงคล รอง.ผกก.สส. พ.ต.ท.บุญเกื้อ ดาราตระกูล รอง.ผกก.ป. พ.ต.ท.องอาจ ศรีทอง สวป.ทำหน้าที่ สว.จรและ พ.ต.ท.ฐากร เขียนสอาด สวป.พร้อมข้าราชการตำรวจประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน  ให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

สำหรับการดำเนินงานของโครงการนี้ทางตำรวจภูธรภาค 1 ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตามนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ "หนึ่งตำรวจ หนึ่งหมู่บ้าน" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แสวงหาความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ได้พบปะ ทำความรู้จัก รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประซาชนในทุกด้านและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสื่อกลาง (Contact Person) ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในมิติต่างๆ อาทิปัญหา ยาเสพติด ปัญหาการแข่งรถในทาง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนประเด็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมได้ในอนาคต เช่น หนี้สินในครัวเรือน หรือการมีผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือ ในหมู่บ้านหรือชุมชน เน้นการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เห็นเป็นรูปธรรม

โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอด "โครงการเคาะประตูบ้านหาเสียง" ที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งโครงการ" หนึ่งตำรวจ หนึ่งหมู่บ้าน" นี้ จะเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ให้มีศักยภาพที่ดี ยิ่งขึ้นต่อไป

กัลยกฤษย์   ธนาวัฒน์ชัยกุล / สมุทรปราการ