In Thailand

จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายใหม่แก่ข้าราชการตำรวจภูธรกาญจนบุรี-ศาลจังหวัดกาญจนบุรี เปิดห้องเอราวัณ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายใหม่ แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ในการนำกลับไปใช้ดูแลทุกข์สุข ของประชาชนได้อย่างถูกต้องแม้ยำยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ท่านทิวา  ชีวินไกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานสายงานจราจร และสายงานป้องกันปราบปราม ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 สถานี เพื่อให้นำความรู้เกี่ยวกับพระราชบัณญัติกฎหมายจารจรฉบับใหม่ ที่ออกมาบังคับใช้แล้ว นำกลับไปปรับใช้กับประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างทุกวิธี ในการเข้าปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน

    

ท่านทิวา  ชีวินโกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า "ในการเปิดฝึกอบรม แก่ข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานสายตรวจจารจร และสายตรวจงานป้องกันของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้บุคคลากรข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง และนำหลักกฎหมายนี้ไปปรับใช้ กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันเกิดประโยชน์ แก่การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างตำรวจ กับประชาชน  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจ  อีกทางหนึ่ง ต่อไป"

โอกาสนี้ พลตำรวจตรี ไพโรจน์  คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า " การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ เนื่องจากว่า พรบ.จารจรฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้แล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทางศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดให้ใช้ห้องของศาล ในการเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับ สายปราบปราม สายงานจารจร เพื่อรับรู้ข้อกฎหมายก่อนนำไปปฏิบัติต่อประชาชน โดยมีผู้พิพากษา จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมด โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ บางครั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบลึกซึ้งมาก วันนี้มีการเปิดอบรมเจ้าหน้าที่จะสามารถรู้ได้อย่างแท้จริงกับผู้พิพากษา ในการบรรยายครั้งนี้ "

    

นอกจากการรับฟังการบรรยายแล้ว ยังมีการสาธิตให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่าการตั้งด่านจะต้องตั้งรูปแบบใดจึงจะถูกต้อง ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เมื่อมีเหตุเราจะบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใด รวมถึงไม่กระทบสิทธิของประชาชน" ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวย้ำกับประชาชนว่า "การตั้งด่านก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชน อาจจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่เพื่อความปลอดภัย จึงฝากขอให้ประชาชนได้เข้าใจในการทำหน้าที่ของตำรวจด้วย"

สนั่น-กาญจนบุรี