Bangkok & Local

กทม.สั่งกำชับรร.ในสังกัดเฝ้าระวังป้องกัน การเล่นพนันทุกประเภทกรุงเทพฯ-สำนัการศึกษา กทม.กำชับ รร.ในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันการเล่นพนันทุกประเภท ให้กวดขันและสอดส่องดูแลนักเรียนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย.- 18 ธ.ค.65

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงการกำชับเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการเล่นพนันทุกประเภทในโรงเรียน (รร.) สังกัด กทม.ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนศ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตประสาน รร.สังกัด กทม.ให้กวดขันและสอดส่องดูแลนักเรียนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างวันที่ 20 พ.ย.- 18 ธ.ค.65 โดยตรวจสอบและสอดส่องดูแลนักเรียนใน รร.สังกัด กทม.ห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลโดยเด็ดขาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลสุขภาพบุตรหลานให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนในวันถัดไป หากนักเรียนคนใดมีอาการผิดปกติ เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอให้รีบพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการดูแลรักษาทันที รวมถึงเข้มงวดกวดขันไม่ให้นักเรียนใน รร.สังกัด กทม.ใช้สารเสพติด หรือสารกระตุ้น เพื่อให้ตื่นตัวในการชมการแข่งขันฟุตบอล จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำช่องทาง การเรียนรู้จากนักกีฬามืออาชีพที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีตามสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเคารพกติกาในการเล่นกีฬาทุกประเภท ขณะเดียวกันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันและกำชับนักเรียนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันในขณะชมการแข่งกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งประสานผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด