Bangkok & Local

กทม.ประกาศพร้อมเป็นศูนย์กลางMICE ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกรุงเทพฯ-“วันนี้มีหมอฟันมาพันกว่าคน จากกว่า 20 ประเทศ มาแชร์ข้อมูลความรู้เรื่องรากฟันเทียมกัน โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ก็เป็นการดี แสดงให้เห็นว่าคนเขามั่นใจในกรุงเทพฯ ซึ่งเรื่องความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญ เราพร้อมที่จะเปิดเมืองแล้วโดยสอดรับใน 2 เรื่อง คือ เราพร้อมเป็นศูนย์กลางการประชุม อนาคตอยากจะให้เป็นศูนย์กลาง MICE สร้างงาน สร้างรายได้ และพร้อมเป็นศูนย์กลางด้าน Health and Wellness (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) เรื่องฟันก็เป็นเรื่องของสุขภาพ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับหมอว่างานทันตกรรมเป็นทั้ง hi-tech และ hi-touch คือเทคโนโลยีต้องดี และฝีมือต้องละเอียด ซึ่งเมืองไทยไม่แพ้ใครในโลก วันนี้คุณหมอก็ให้เกียรติเชิญมา เราก็มาในฐานะเจ้าเมือง มาต้อนรับ” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียมนานาชาติ วันนี้ (28 พ.ย. 65) ณ ห้องประชุม BHIRAJ Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เขตบางนา 

สำหรับการประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียมนานาชาติ หรือ Bangkok International Dental Implant Symposium (BIS2022) จัดขึ้นโดยสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ และ พันเอก ทันตแพทย์ ธนกฤต นพคุณวิจัย นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการจัดงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้และวิชาการสมัยใหม่ในวงการทันตกรรมรากฟันเทียมซี่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการสูงในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันและต้องการคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาทางงานวิชาการของทันตแพทย์ที่ทำงานทันตกรรมรากฟันเทียม เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการรักษาผู้ป่วยให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

การประชุมนานาชาตินี้เริ่มจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และปัจจุบันขยายไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมทุก ๆ 2 ปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Changes & Challenges in Implant Dentistry” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เขตบางนา โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จากกว่า 20 ประเทศ

นอกจากนี้ ในงานยังรวบรวมบริษัท ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดง โดยมีเป้าหมายให้เป็นมหกรรมการแสดงสินค้าทางด้านทันตกรรมรากเทียมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคฯ