Biz news

ไทยพาณิชย์ผนึก Broadcom เปิดตัว โปรแกรมการศึกษา Z-Academy กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 12 มกราคม 256-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SCB” พร้อมด้วยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่สำคัญอย่าง Broadcom เปิดตัวโปรแกรมการศึกษา Z-Academy ภายใต้โครงการ Center of Excellence (“CoE”) ของบริษัท INFOMINA BERHAD (“Infomina” หรือ “กรุ๊ป”) เพื่อริเริ่มยกระดับพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนจาก Infomina และ Broadcom เข้าร่วมงานเปิดตัวที่ถูกจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์

Infomina CoE เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมไอทีของภูมิภาคโดยเฉพาะ และเป้าหมายของ Z-Academy คือการพัฒนาทักษะของผู้ที่มีความสามารถเพื่อสืบสานมรดกและรักษาระบบนิเวศของเทคโนโลยีเมนเฟรม

โครงการ Z-Academy เป็นโปรแกรมการศึกษาที่ถูกคิดค้นโดย Infomina ร่วมกับการสนับสนุนจาก Broadcom ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีเมนเฟรมที่หลากหลาย รวมไปถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเสมือนจริง และการเรียนรู้แบบห้องเรียนในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านไอทีในชีวิตจริงสำหรับแวดวงธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วม Z-Academy จะได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการที่มีค่าจากทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ของ Infomina โดยจะมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เหมาะต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสี่ยง เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีและความรู้ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง Z-Academy จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเป็นพื้นที่ฝึกอบรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเมนเฟรม วิศวกรระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และนักศึกษา

นาย ตรัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Information Technology (ชั่วคราว) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า “การสร้างทุนมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่าพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ของเราจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญแพลตฟอร์มเมนเฟรม ที่จะขับเคลื่อนอนาคตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

นาย Yee Chee Meng กรรมการผู้จัดการ บริษัท Infomina Berhad กล่าวว่า “ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเมนเฟรมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ต้องการ เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับธนาคาร บริษัทประกันภัย และหน่วยงานรัฐ เราจึงจำเป็นต้องสานต่อความสามารถในการพัฒนาด้านเมนเฟรมต่อไป”

“ผมขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไว้วางใจความสามารถของเรา และสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาต่อโปรแกรม CoE Z-Academy ของเรา” นาย Yee Chee Meng กล่าวเสริม

นาย Yee Chee Meng ยังเผยว่า “Infomina ไม่เพียงแต่รักษามาตรฐานเท่านั้น แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพ และคุณค่าด้านการบริการด้วยการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านไอทีของลูกค้าของเราต่อไป”

นาย Vikas Sinha รองประธานฝ่าย Global Customer Experience and Strategic Alliances แผนก Mainframe Software บริษัท Broadcom กล่าวว่า “Broadcom รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากในการเปิดตัวโปรแกรม Infomina CoE Z-Academy ที่จะมาช่วยเร่งโครงการ ทักษะ การเติบโต และนวัตกรรมแบบเปิดสำหรับชุมชนเมนเฟรม ให้ก้าวหน้าเร็วยิ่งกว่าเดิม”

“ด้วยความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร จะช่วยให้ฝ่ายไอทีของธนาคารไทยพาณิชย์สามารถฝึกอบรม และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านระบบเมนเฟรม ซึ่งรวมไปถึงประสบการณ์ตรงสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริง และแบบห้องเรียนในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านไอทีในชีวิตจริงสำหรับแวดวงธุรกิจได้เป็นอย่างดี” นาย Vikas กล่าวเสริม   

บรรยายภาพ

นาย ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Information Technology (ชั่วคราว) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (กลาง) พร้อมด้วย นาย Yee Chee Meng กรรมการผู้จัดการ บริษัท Infomina Berhad (ที่ จากขวานาย Tan Siang Pin ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (ที่ จากซ้ายและ นาย Vikas Sinha รองประธานฝ่าย Global Customer Experience and Strategic Alliances แผนก Mainframe Software บริษัท Broadcom (ที่ จากซ้ายเปิดตัวโปรแกรมการศึกษา Z-Academy ภายใต้ Center of Excellence (“CoE”) ของบริษัท Infomina Berhad เพื่อริเริ่มยกระดับพัฒนาทุนมนุษย์