In Thailand

เปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน‘ส่งเสริมอิสลามคัพ ครั้งที่1’สงขลา-สจ.นัท นาทวี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี "ส่งเสริมอิสลามคัพ ครั้งที่ 1"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566  นายธนิศร์ ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี "ส่งเสริมอิสลามคัพ ครั้งที่ 1"  ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

โดยมีนายมูหัมหมัดเฝาซี ขะเด ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน  และในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายอนันตศักดิ์ ไชยแก้ว นายก อบต.ปลักหนู  นายมะลิกี เจะนิ รองนายก อบต.ปลักหนู  นายยุโส๊ะ ยีสะอุ กำนันตำบลปลักหนู  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ชมรมกีฬาบ้านป่าเร็ด  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  นักกีฬา  และพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล และ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้รักสามัคคี  หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด  และที่สำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ก้าวสู่การเป็นฟุตบอลอาชีพในอนาคต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / สงขลา