In for Cars

ปลัดอุตฯถกโตโยต้าแก้ปัญหาฝุ่นPM2.5 จ่อบังคับใช้มาตรฐานมลพิษรถยนต์ยูโร6กรุงเทพฯ-ปลัดฯณัฐพล ถกผู้บริหารโตโยต้า แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เร่งบังคับใช้มาตรฐานมลพิษรถยนต์ยูโร 6 ทางโตโยต้าฯพร้อมสนับสนุนนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการบังคับใช้มาตรฐานมลพิษไอเสียจากรถยนต์ พร้อมแนะควรต้องมีมาตรการเสริมอีกหลายด้านควบคู่รถยนต์ที่หมดอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์สมัยใหม่ อย่างรถไฟฟ้า หรือรถยนต์ที่มีการปล่อยมลพิษน้อยลง

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน ว่า บริษัท โตโยต้าฯ ยินดีให้การสนับสนุนนโยบายและมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการบังคับใช้มาตรฐานมลพิษไอเสียจากรถยนต์ โดยบริษัท โตโยต้าฯ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรต้องมีมาตรการเสริมอีกหลายด้านควบคู่กันไป เช่น การบริหารจัดการรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน (End of Life Vehicles) มาตรการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์เก่า (เช่น อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์สมัยใหม่ อย่างรถไฟฟ้า หรือรถยนต์ที่มีการปล่อยมลพิษน้อยลง

ดร. ณัฐพล กล่าวว่า มลพิษไอเสียรถยนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานมลพิษยูโร 4 ซึ่งตามหลังประเทศสหภาพยุโรปที่บังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 มาแล้วอยู่กว่า 10 ปี หากประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานมลพิษยูโร 6 เร็วขึ้น จะส่งผลให้มลพิษในบรรยากาศ รวมทั้งฝุ่น PM2.5 ลดลงมาก ปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคนไทยก็จะลดลงไปด้วย นอกจากนี้การบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 ยังเป็นนโยบายชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ซึ่งมุ่งสู่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Mobility) และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกด้วย ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษเสียรถยนต์ยูโร 6 สำหรับรถยนต์เบนซินขนาดเล็กในปี 2568 และรถยนต์เบนซินขนาดใหญ่ รถยนต์ดีเซล ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะเริ่มบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 ในปี 2569

พร้อมกันนี้ บริษัท โตโยต้าฯ ได้ยื่นหนังสือแสดงความขอบคุณจากนายอากิโอะ โตโยดะ (Mr.Akio Toyoda) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ให้กับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีรถยนต์ Toyota Yaris Ativ ที่ใช้ทดสอบมาตรฐานการชนด้านข้าง (R95) ตรวจพบรอยบากตรงชิ้นส่วนแผงด้านข้างประตูฝั่งคนขับอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนคนไทยเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ารถยนต์ Toyota Yaris Ativ ผ่านการทดสอบมาตรฐานการชนด้านข้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 (ECO Car 2) ตามข้อกำหนดกระทรวงอุตสาหกรรม