In Global

บ่อน้ำมันน้ำลึกใหญ่สุดในโลกเป็นฝีมือ CNOOC ร่วมมือเดินเครื่องสำเร็จปักกิ่ง, 7 มิ.ย. (ซินหัว) - โครงการบูซิอุซ วี (Búzios V Project) บ่อน้ำมันน่านน้ำลึกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก่อสร้างและถือครองโดยบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีนหรือซีนุก (CNOOC) เริ่มต้นดำเนินงานสำเร็จเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญของการกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีนและบราซิล

รายงานระบุว่าโครงการบูซิอุซ วี ตั้งอยู่บริเวณแอ่งซานโตสในทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล มีความลึกของการดำเนินงานอยู่ที่ 1,900-2,200 เมตร และประยุกต์ใช้สถานีกักเก็บและขนถ่ายผลผลิตแบบลอยตัว (FPSO) พร้อมกับมีระบบการผลิตใต้น้ำ

ปัจจุบันโครงการฯ มีบ่อผลิตน้ำมัน 5 แห่ง และบ่ออัดน้ำ 5 แห่ง โดยกำลังการผลิตน้ำมันดิบรายวันอยู่ที่ 150,000 บาร์เรล และผลผลิตก๊าซธรรมชาติรายวันอยู่ที่ราว 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซีนุกได้รับผลประโยชน์ของโครงการฯ ภายใต้กรอบการทำงานตามสัญญาแบ่งปันการผลิต จำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนกันยายน 2021 และเพิ่มการถือครองหุ้นบางส่วนเมื่อเดือนธันวาคม 2022 โดยปัจจุบันซีนุกมีการถือครองผลประโยชน์ในโครงการพัฒนาบ่อน้ำมันเชิงบูรณาการ จำนวน 7.34 เปอร์เซ็นต์

อนึ่ง ซีนุกและปิโตรบราส (Petrobras) เซ็นสัญญาการแปรรูปและส่งออกก๊าซธรรมชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2022 ทำให้กลายเป็นบริษัทน้ำมันต่างชาติแห่งแรกในบราซิลที่ทำการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติอย่างอิสระ และเป็นหนึ่งในผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในท้องถิ่น
-------------------------------
(เรียบเรียงโดย Bao Nuomin — Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/362599_20230607 , https://en.imsilkroad.com/p/334426.html)