In Thailand

ชาวบ้านออกหาปลาหลังฝนตกใหม่ปราจีนบุรี-จากที่ฝนตกชุกในต้นหน้าฝนนี้   พบชาวบ้านบ้านเขาด้วน พากันออกไปหาปลาในสระน้ำสาธารณะหลังจากฝนตกหนัก 

วันนี้9 มิ.ย.66 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรีรายงานว่าจากที่ฝนตกชุกในต้นหน้าฝนนี้   พบชาวบ้านบ้านเขาด้วนหมู่ที่ 9 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พากันออกไปหาปลาในสระน้ำสาธารณะหลังจากฝนตกหนัก  มีน้ำไหลหลากระบายลงสู่สระน้ำ

โดยการนำอุปกรณ์หาปลา  อาทิ  แห  และ ผ้าสแลมเขียวนำมาเป็นอุปกรณ์ในการหาปลา แบบพื้นบ้าน ซึ่งปลาจะพากันมารวมตัวกันอยู่ที่ปากทางน้ำฝนใหม่ที่ไหลหลาก  ตามที่ชาวบ้านเรียกว่า "ปลาได้น้ำ" ชาวบ้านหาปลาทั้งหว่านแห  และใช้สแลมดักปลาส่วนใหญ่  จะเป็นปลาดุก ปลาหมอ ปลาซิว

น.ส.ลักขณา สีนายกอง กล่าวว่า เป็นครั้งที่ 2 ที่ชาวบ้านพากันออกมาหาปลาหลังจากฝนตกใหญ่น้ำหลากลงสระน้ำสาธารณะ ปลาที่หาได้จะนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน  หากมึเหลือบางครั้งก็ขาย

ส่วนใหญ่จะได้ปลาซิวชาวบ้านจะได้จากการใช้สแลนเขียวมาดักจับปลา ปลาที่ได้จะนำไปทำเมนูอาหารในครัวเรือน เช่น ปลาทอดมัน ชุบแป้งทอด ห่อหมก ทำปลาร้า ทำปลาจ่อม ซึ่งจะได้ปลากันคนละ 2-3 กิโลกรัม/คน

มานิตย์  สนับบุญ / ปราจีนบุรี