In Bangkok

'5จนท.เขตหลักสี่'ร่วมโต๊ะอาหารกลางวัน ผู้ว่าฯกทม.พูดคุยให้กำลังใจการทำงานกรุงเทพฯ-(10 มิ.ย. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับบุคลากรของสำนักงานเขตหลักสี่ภายหลังการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ กทม. สัญจรเขตหลักสี่” ซึ่งในวันนี้มีบุคลากรเขตหลักสี่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นางสาวเบญจมาศ ดีขวาน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 2. นางสาวนภสร พุฒิพงศ์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 3. นายกันตินันท์ จันทร์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอยฯ) 4. นางอรุณี เอกชัย ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ และ 5. นายบุญมา คุ้มชู ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ2 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดคุยสอบถามถึงเรื่องต่าง ๆ การดำรงชีวิตประจำวัน ปัญหาในชีวิตประจำวัน รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจกับบุคลากร สำหรับรายการอาหารกลางวันวันนี้ ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวหมู ข้าวผัดปู ข้าวคลุกกะปิ ลูกชิ้นปิ้ง และขนมบัวลอย