Think In Truth

พึ่งเด็ก!'รัฐบาลยืมเงินGSBมาแจกผู้ใหญ่' โดย ฟอนต์ สีดำThanapol Eawsakul ได้โพสต์ในเฟชบุ้คส่วนตัวว่า สรุป นโยบายแจกเงิน 560,00 ล้านบาทของ รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน

คือ กู้เงินจากธนาคารออมสิน(GSB) มาแจกครับ จากคำชี้แจงของ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ในวันแถลงนโยบายเกี่ยวกับมาของเงิน 560,000 ล้านบาท ที่จะใช้แจก

- ไม่ขายกองทุนวายุภักษ์

- ไม่เอาเงินกองทุนผู้ประกันตนมาใช้

- ไม่เอากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมาใช้

- ไม่ใช้เงินสำรองระหว่างประเทศ

- ยึดกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นสำคัญ

ปิดท้ายว่า กระบวนการที่จะทำ สุดท้ายจะชัดเจน

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เพื่อรองรับการดำเนินนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น รัฐบาลมีความจำเป็นต้องขยายกรอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมาตรา 28 ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 32% ของวงเงินงบประมาณ โดยมีแผนจะขยายเพิ่มเป็น 45% ของวงเงินงบประมาณในปีงบ 67 และมีแผนจะปรับลดกรอบวงเงินดังกล่าวให้เท่ากับอัตราเดิมภายในปี 2570

ทั้งนี้ รัฐบาลมีโครงการแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทต่อคน สำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป วงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 5.6 แสนล้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และต้องการให้เม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นจริง โดยภายใต้เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินในรัศมี 4 กิโลเมตร (กม.) นั้น ไม่ได้เป็นข้อจำกัด ด้วยเหตุเชื่อว่า เม็ดเงินอยู่ตรงไหน ผู้ประกอบการจะเข้าไปหาแหล่งเงินนั้น เช่น รถพุ่มพวง เข้าในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้าน ก็สามารถใช้จ่าย และมีประชาชนจะรวมกลุ่ม ที่จะลงทุนขายก๋วยเตี๋ยว ก็ต้องซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบ

ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล เฉลยแล้วว่า

ปริศนาทุกอย่างกระจ่างแล้ว! ที่มาของงบ digital wallet จะมาจากการกู้แบงค์รัฐ (ออมสิน) โดยการขยายกรอบวินัยการเงินการคลังตาม ม. 28 พรบ.วินัยการเงินการคลัง ขึ้นไปเป็น 45% ของงบปี 67 จากเดิม 32% ไม่ได้มาจากงบประมาณตามที่ได้หาเสียง

ที่เลวร้ายที่สุด

ใช้งบประมาณสูงมากโดยไม่ต้องผ่านสภา ใช้แค่มติครม. ก็สามารถกู้เงินได้ทันที ไม่ต้องมีการตรวจสอบใดๆ การกู้ผ่าน ม.28 (ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง) ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งจำนวน หน่วยงานเจ้าหนี้ และภาระการคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ถ้าจะว่ากันตามความจริง ธนาคารเป็นสถานประกอบการธุรกรรมทางการเงิน โดยทำธุรกิจจากเงิน โดยเก็บรักษาเงินแก่ผู้มีความประสงค์จะฝากเงินและสะสมเงิน พร้อมทั้งปล่อยกู้เงิน เพื่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจการเงิน การที่เด็กเอาเงินไปฝากธนาคาร โดยธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับเด็ก แล้วธนาคารออมสินจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับเด็ก ดังนั้นธนาคารจึงจำเป็นเอาเงินเด็กที่ฝากกับธนาคาร ไปปล่อยสินเชื่อ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเงินกูกลับเข้ามา เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

การที่ธนาคารออมสินมีลูกค้าเป็นรัฐบาล ที่จะกู้เงินก้อนใหญ่ ถึง 560,000 ล้านบาท ถือเป็นประโยชน์ของธนาคาร ที่ไม่ต้องหาลูกค้ารายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินได้มากขนาดนี้ การกล่าวหาว่าเอาเงินเด็กไปแจกให้กับผู้ใหญ่นั้นถือว่าไม่แฟร์นัก ที่สำคัญคือรัฐเองไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับแหล่งเงินทุนภายนอก ดอกเบี้ยที่ได้มาก็กลับมาแบ่งจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากของเด็ก ไม่ได้สูญหายไปไหน

ส่วนเงินที่รัฐนำไปดำเนินตามนโยบายแจกงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น ก็เกิดการหมุ่นเวียนเงินภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนระดับบุคคล ถ้ารัฐสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเป็น ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน และผลผลิตมวลรวมของชาติเพิ่มขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นตาม

กลไกทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ถูกกระตุ้นให้เกิดการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อจุดให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจติดแล้ว ปัญหาทางการเมืองอย่าได้สร้างเงื่อนไขให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจได้หยุดลงด้วยการทำรัฐประหารเท่านั้นเอง หวังว่าวงจรอุบาศก์ทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับ