In Global

ฝรั่งเศสมอบเงินสนับสนุน40ล้านยูโรให้ กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินนิวยอร์ก-26 กันยายน 2566-ในเทศกาลดนตรี โกลบอล ซิติเซน เฟสติวัล (Global Citizen Festival) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่นิวยอร์ก คุณครีซูลา ซาชารอปูลู (Chrysoula Zacharopoulou) รัฐมนตรีกำกับดูแลด้านการพัฒนาและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส และคุณแยสมิน เชริฟ (Yasmine Sherif) กรรมการบริหารกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (Education Cannot Wait หรือ ECW) ร่วมกันประกาศว่า รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมมูลค่า 40 ล้านยูโรแก่กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน

จนถึงขณะนี้ กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินระดมทุนได้แล้ว 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2566-2569 เพื่อช่วยเหลือเด็ก 20 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตให้ปลอดภัย มีความหวัง และมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

"การสนับสนุนการศึกษาและปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากพันธนาการถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฝรั่งเศส โดยข้อความในสนธิสัญญาปารีสเพื่อประชาชนและโลกระบุว่า เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแต่ละประเทศบรรเทาความยากจนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" คุณครีซูลา ซาชารอปูลู รัฐมนตรีกำกับดูแลด้านการพัฒนาและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส กล่าว "นอกจากนี้ รัฐต่าง ๆ ต้องสนับสนุนนโยบายการพัฒนาด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ประกาศในนามของฝรั่งเศสและประธานาธิบดีมาครง ในการจัดสรรเงินทุน 40 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน ในช่วงปี 2566-2569"

"ด้วยการสนับสนุนอย่างกล้าหาญและเปี่ยมด้วยความเมตตาครั้งใหม่นี้ ฝรั่งเศสจึงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม" คุณแยสมิน เชริฟ กรรมการบริหารกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กล่าว "เราขอเรียกร้องให้ผู้บริจาคทั้งภาครัฐ มูลนิธิการกุศล และภาคเอกชน ปฏิบัติตามและมีส่วนร่วมในการระดมทุนรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 เพื่อมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กหญิงและเด็กชาย 20 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ เติบโต และสร้างสังคมของตนเองขึ้นมาใหม่ได้"

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 224 ล้านคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางอาวุธ การถูกบังคับให้พลัดถิ่น ภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตที่ยืดเยื้ออื่น ๆ ซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนเพื่อเติมเต็มสิทธิด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สามารถช่วยเหลือเด็กหญิงและเด็กชายได้แล้วเกือบ 9 ล้านคนในวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จำนวนผู้บริจาคเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างด้านเงินทุนกลับกว้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยต้องการเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในภาวะฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เป็นเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2565