Think In Truth

'บ้านAP' ที่หมายปอง...จำเป็นต้องสอย โดย : ฟอนต์ สีดำบ้าน AP เป็นบ้าน Academy Politia เป็นบ้านที่หลายคนอยากเข้าไป เมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องแข่งขันกับมีสถานะหรือมีตำแหน่งในบ้าน ผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในบ้าน AP จำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกหรือออร์ดิชั่น Audition จากระดับท้องถิ่นมาแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้าน AP ส่วนกลาง แล้วบ้าน AP เขาก็ได้คัดเลือก หัวหน้าบ้าน และรองหัวหน้าบ้าน เพื่อกำกับดูแลบ้าน AP สมาชิกค่าย Politia ก็จะจับกลุ่มกัน เพื่อแข่งขันเป็นผู้จัดการในการสร้างและพัฒนาแนวทางของ Politic และบริหารจัดการด้าน Politic กับสาธารณะ ส่วนฝ่ายกำกับดูแลบ้าน AP ก็จะดูแลแค่กำกับการพูดคุยกันในบ้าน และสร้างกระบวนการหามติที่ฝ่ายบริหาร Politic จะต้องนำไปดำเนินการ โดยที่มีกลุ่มสมาชิกบ้าน AP ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริหาร จะต้องมองและหาเหตุผลแย้งเพื่อปิดช่องโหว่ในการบริหารของฝ่ายบริหาร พวกฝ่ายบริหารก็มักอยากจะได้ฝ่ายดูแลบ้าน AP เป็นฝ่ายของตนเองทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการนำแนวทางของตนไปผ่านการพูดคุยในบ้าน AP

แต่กระบวนการเลือกผู้ดูแลบ้าน AP ได้ดำเนินการก่อนที่จะเลือกฝ่ายบริหาร ผลการเลือกผู้ดูแลบ้าน AP ดันได้ฝ่ายบริหาร 2 คน และฝ่ายแย้ง 1 คน เมื่อเลือกฝ่ายบริหารแล้ว ความบันเทิงมันเลยเกิดขึ้นในบ้าน AP สิครับ เพราะฝ่ายบริหารสาธารณะของบ้าน AP ต้องการผู้ดูแลบ้าน AP ทั้งหมด จึงพยายามหาทางเขย่า ให้ผู้ดูแลบ้าน AP คนหนึ่งที่อยู่ฝ่ายแย้ง ต้องออกจากสถานะผู้ดูแลบ้าน AP กติกาบ้าน AP มีอยู่ว่า เมื่อมีฝ่ายบริหารสาธารณะ ก็ต้องมีฝ่ายแย้ง ฝ่ายแย้งต้องมีหัวหน้าฝ่ายแย้ง ซึ่งหัวหน้าฝ่ายแย้งต้องมาจากค่ายที่มีเสียงข้างมากที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารสาธารณะ

ปรากฏว่าผู้ที่ได้เลือกเป็นผู้ดูแลบ้าน AP อยู่ในค่ายกาไก่ และค่ายกาไก่ เป็นค่ายที่มีสมาชิก AP มากที่สุดในฝ่ายแย้ง ปัญหาเลยเกิดกับค่ายกาไก่และบ้าน AP ซึ่งค่ายกาไก่ต้องเลือกหาทางแก้ไข ซึ่งแนวโน้มคือผู้ดูแลบ้าน AP คนนั้นต้องลาออกจากสถานะผู้ดูแลบ้านAP หรือย้ายค่าย หัวหน้าค่ายกาไก่เลยลาออกจากการเป็นหัวหน้าค่าย ทำให้กรรมบริหารค่ายทั้งหมดหมดสภาพไปด้วย ต้องประชุมเลือตั้งหัวหน้าและกรรมการค่ายใหม่ เมื่อได้หัวหน้าค่ายใหม่แล้ว ได้กรรมการค่ายชุดใหม่แล้ว ก็เรียกสมาชิกบ้าน AP คนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ดูแลบ้าน AP มาหารือและซักถามว่าจะลาออกจากผู้ดูแลบ้าน AP ไหม สมาชิกบ้าน AP คนนั้นก็ยืนยันว่าไม่ออก เพราะกว่าจะมีตำแหน่งในบ้าน AP มันไม่ง่าย เมื่อได้แล้วจะให้ลาออกง่ายๆ มันไม่สมศักดิ์ศรี กรรมการค่ายกาไก่ ลยมีมติขับให้ออกจากค่าย เพราะขัดมติกรรมการค่าย

ค่ายที่เป็นแกนนำฝ่ายบริหารวสาธารณะ ก็มีความประสงค์อยากได้ตำแหน่งนี้ ก็ออกมาเขย่าให้ตำแหน่งนี้ว่าง เพื่อเลือกใหม่ให้ได้ในค่ายของตน ก็ต้องเล่นทั้งค่ายกาไก่ และสมาชิกที่ถูกขับออกจากค่าย

บางครั้งเขาก็ออกมาปล่อยกระแสว่า “สมาชิกบ้าน AP ที่ถูกกรรมการค่ายกาไก่ขับออกจากค่าย เข้าเป็นคนดี ค่ายกาไก่ขับเขาออกจากค่าย ไม่เหมาะสมเขาไม่ได้ทำผิดอะไร คณะกรรมการค่ายกาไก่ กระทำผิดข้อบังคับของพรรค ซึ่งขัดต่อกติกาของบ้าน AP” เพื่อหวังว่า สมาชิกบ้าน AP ที่ถูกขับออกจากค่าย ไม่มีสิทธิ์ถูกขับออก ต้องลาออกจากผู้ดูแลบ้าน AP เท่านั้น

มาอีกวันหนึ่ง สมาชิกบ้าน AP คนเดิมค่ายแกนนำฝ่ายบริหารสาธารณะ ก็ก่อกระแสใหม่ขึ้นว่า “สมาชิกบ้าน AP ที่ถูกขับออกจากค่ากาไก่ เหมือนเป็นสมาชิกที่กระทำผิดร้ายแรง ที่ต้องอาบัติปราชิก เหมือนพระ จะต้องสึกออกไป เพราะเขามีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก จนถูกค่ายขับออกจากค่ายสังกัด” ประเด็นนี้ก็เพื่อกล่าวหาหวังว่า สมาชิกบ้าน AP คนนี้มีคุณสมบัติที่ขัดจริยธรรมบ้าน AP ต้องลาออกจากสถานะผู้ดูแลบ้าน AP

สมาชิกที่บ้าน ที่คอยโหวตให้กับสมาชิกบ้าน AP เขาฟังดูแล้ว สรุปสมาชิกบ้าน AP คนที่ถูกขับออกจากค่ายกาไก่ เป็นคนดี หรือไม่ดีกันแน่ สร้างความสับสนใจการตัดสินให้กับสมาชิกทางบ้านมาก แต่พอสมาชิกทางบ้านหันกลับไปมองต้นตอผู้ปล่อยกระแสนี้ออกมา ก็เห็นว่า กระแสนี้ถูกปล่อยมาจากคนคนเดียวกัน ซึ่งเป็นสมาชิกบ้าน AP ของค่ายที่เป็นแกนนำฝ่ายบริหารสาธารณะ เพราะก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นคนปล่อยกระแสออกมาว่า “ค่ายกาไก่เห็นแก่ตัว จะกินรวบทั้งหัวหน้าฝ่ายแย้ง และผู้ดูแลบ้าน AP” แหมยังกับว่า สมาชิกทางบ้านเขาโง่จะฟังน้ำเสียงและนัยแห่งวาจาผู้พูดไม่ออก สมาชิกทางบ้านเขาก็คงนึกนะว่า “ใครว๊า??...หลอกเขา แล้วถีบหัวส่งผลักให้เขากลายเป็นฝ่ายแย้ง” แล้วอ้างแบบง่ายๆ ว่า “ก็เธอหาเสียงสมาชิกบ้าน AP มาสนับสนุนไม่ครบ” คราวนี้ยังจะว่าเขากินรวบอีก สมาชิกทางบ้านที่เขาเฝ้าชมรายการบ้าน AP อยู่เขาก้คงคิดว่า “เด็กเลี้ยงแกะ จะโกหกชาวบ้านได้ไม่กี่ครั้งหรอก” คราวนี้สมาชิกทางบ้านคงสรุปในใจไปแล้ว