EDU & Innovation

ร.ร.นานาชาติไบรท์ตันคอลเลจกรุงเทพฯ เรียนนอกห้องยกระดับทักษะรอบด้านกรุงเทพฯ- โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ นำเสนอโปรแกรมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มีความหลากหลาย ซึ่งเต็มไปด้วยวิชาที่สนุก มีสีสันและน่าตื่นเต้น โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษ เช่น คลาสเรียนทำอาหาร Yummy Cookery ยอดนิยม และวิชาเทนนิสที่ได้ทีมงานคุณภาพจากคุณภราดร ศรีชาพันธุ์ ซึ่งเป็นแกนนำของกิจกรรมนอกหลักสูตรของทางโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ประโยชน์และประสบการณ์ 

กิจกรรมนอกหลักสูตร (CCA) ที่โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต กิจกรรมนอกหลักสูตรเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงที่ช่วยพัฒนาความสามารถให้นักเรียนมีทักษะรอบด้าน 

กิจกรรม CCA ได้แก่วิชา Taekwondo CCA กิจกรรมนี้จัดสอนโดยทีมงาน Dr. Young Seok Choi หัวหน้าโค้ชเทควันโดทีมชาติไทย ที่เพิ่งสร้างผลงานสำเร็จให้นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ที่ผ่านมา พร้อมด้วยทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์สูง กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป 

Model United Nations (MUN) เป็นหนึ่งในวิชาของ CCA ที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายในประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นรอบโลกไม่เพียงแต่ได้รับมุมมองที่หลากหลาย แต่ยังปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ วิชานี้ได้ช่วยพัฒนาความคิดให้พร้อมทันเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ในขณะเดียวกันวิชากีฬา CCA ของทางโรงเรียนฯ ก็ช่วยเสริมทักษะความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียน เพราะการเล่นกีฬาแต่ละประเภทต้องอาศัยความทุ่มเทเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี ทุกวิชาของ CCA ได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์เฉพาะทาง ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีความรอบรู้ที่จะก้าวข้ามอุปสรรคของสังคมปัจจุบันได้สำเร็จ นับเป็น ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตและเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน

MUN หรือที่รู้จักกันในชื่อ Model United Nations เป็นวิชาที่นักเรียนได้สามารถอภิปรายและหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองได้ ซึ่งสอนโดย Mr. Gallop และ Mr. Hulme ทุกสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการสอนนักเรียนถึงวิธีอภิปรายในประเด็นที่ซับซ้อนในหัวข้อต่างๆ เช่น สิทธิในการมีบุตรของสตรี ไปจนถึงการสนทนาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกัน MUN ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก MUN ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้นักเรียนได้แสดงทักษะที่สำคัญในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ สำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 - 13 MUN เป็น CCA ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตเป็นอย่างดี

อีกหนึ่งวิชา CCA ในโรงเรียนที่โดดเด่นคืองานโปรดักชั่นแสดงละครของนักเรียนระดับชั้น Senior ที่จะช่วยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางการแสดงและดนตรีได้อย่างเต็มที่ นำโดยทีมครูศิลปะการแสดงของโรงเรียน ได้แก่ Mrs. McEvoy-Edwards, Ms. Jones และ Ms. Whitehead ซึ่งในปีนี้กำลังจัดทำงานแสดงละครเพลงคลาสสิกเรื่อง “Little Shop of Horrors” นักเรียนได้เตรียมและฝึกซ้อมร้องเพลงและท่าเต้นที่สนุกสนาน เพื่อที่จะร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ 

โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงาน Open House ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 08:45 สำหรับนักเรียนอายุ 2 - 18 ปี

พร้อมพาชมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ world-class พบกับคณะครูและนักเรียนคุณภาพ ของโรงเรียน พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางโรงเรียนได้โดยตรงและได้เรียนรู้ถึงโอกาสดีที่จะได้รับเมื่อนักเรียนเข้าศึกษาที่โรงเรียน