In Global

'สีจิ้นผิง'ตอบ'วงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟีย' ได้รับเสียงชื่นชมจากคนจีน-คนอเมริกันกรุงเทพฯ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี จิ้นผิงตอบจดหมายถึงนายมาเทียส ทาร์โนโปลสกี ประธานและ CEO วงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟีย ชื่นชมให้กำลังใจสมาชิกวงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟียและศิลปินจากประเทศทั่วโลก รวมถึงจีนและสหรัฐอเมริกาด้วย ยืนหยัดอารยธรรมและความเสมอภาค เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน เอื้ออารีกัน ดำเนินการติดต่อแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปกรรม เขียนบทใหม่ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและมิตรภาพระหว่างประชาชนทั่วโลกต่อไป

จดหมายตอบของนายสี จิ้นผิง ทำให้ผู้คนจากหลากหลายแวดวงของประเทศต่างๆ รวมถึงศิลปินชาวจีนและชาวอเมริกันเกิดเสียงตอบสนองชื่นชมอย่างคึกคัก ผู้คนทยอยกันกล่าวว่า จดหมายตอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในระดับสูงที่มีต่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น พวกเขายินดีที่จะขยายบทบาทสะพานและสายเชื่อมสัมพันธ์ สร้างคุณูปการให้กับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของประชาชนชาวจีนกับชาวอเมริกัน

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1973 วงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟียมาเยือนจีนเป็นครั้งแรก เป็นวงออร์เคสตราของสหรัฐอเมริกาที่มาเยือนจีนวงแรกหลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น ในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา วงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟียในฐานะ “ทูตวัฒนธรรม” ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ได้ขยายบทบาทที่ดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกา

เมื่อค่ำวันที่ 10 พ.ย. ศิลปินของวงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟียจำนวนกว่า 10 คน และวงออร์เคสตราจีนและนักร้องจากหลายประเทศร่วมกันจัดแสดงดนตรี หัวข้อ “มิตรไมตรีข้ามครึ่งศตวรรษ” ที่โรงละครแห่งชาติในกรุงปักกิ่ง ต่อจากนั้น วงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟียยังจะเดินทางไปจัดการแสดงที่เมืองเทียนจิน เมืองซูโจว เมืองเซี่ยงไฮ้ นายมาเทียส ทาร์โนโปลสกีกล่าวว่า มีแผนจะนำวงออร์เคสตราฟิลาเดลเฟียทั้งคณะมาจัดการแสดงในจีนอีกครั้ง และสร้างผลงานให้กับการกระชับมิตรไมตรีภาคประชาชนด้วยดนตรีต่อไป
-----------------------
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)