EDU & Tech-Innovation

รมว.อว.ต้อนรับคณาจารย์-นศ.ม.หัวเฉียวฯ ปลื้ม!คนรุ่นใหม่จีนนิยมเรียนต่อที่ไทยกรุงเทพฯ- เผย รัฐมนตรี อว. ให้โอวาทคณาจารย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะนักศึกษาจากประเทศจีน หวังให้ศึกษาในไทยอย่างมีความสุขสั่งสมความรู้ประสบการณ์สร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนยาวนาน

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 9.00 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้โอวาทคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะนักศึกษาจากประเทศจีนจำนวน 60 คน 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้โอวาทว่า ดีใจที่นักศึกษาจีนเลือกศึกษาที่เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางการศึกษา ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือไทย - จีน ในทุกระดับ ดังนั้น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของจีน ถือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับสถาบัน และระดับประชาชนด้วยกัน โดยหวังว่านักศึกษาของเราจะกลายเป็นผู้นำในหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน และความสัมพันธ์นี้จะถูกต่อยอดไปเป็นความร่วมมือต่อกันอย่างไม่สิ้นสุด 

ในประเทศไทยมีนักศึกษาจีนศึกษาต่อในไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีจำนวนถึง 21,906 คน จากนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 36,060 คน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยขอให้ความมั่นใจว่าจะดูแลนักศึกษาจีนเป็นอย่างดีในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะได้สั่งสมทั้งความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ชีวิต โดยหวังว่าทุกคนจะใช้เวลาไม่กี่ปีนี้ ในการสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง ชิมอาหารที่ไม่เคยชิม ไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น เรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ และสร้างมิตรภาพที่จะยั่งยืน

สุดท้ายนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้อวยพรให้นักศึกษาชาวจีนทุกคน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ