In News

CAATร่วมการประชุมSlot Conference ให้สายการบินได้เจรจาปรับเวลาการบินกรุงเทพฯ-เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 153 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้สายการบินได้พบปะเจรจาปรับเวลาการบิน (Slot) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการบินที่วางแผนไว้ และเปิดโอกาสสำหรับการขอรับการจัดสรรเวลาการบินเที่ยวบินใหม่เพื่อทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย มีสายการบินระหว่างประเทศกว่า 81 สายการบินทั่วโลกเข้าพบเพื่อขอรับจัดสรรเวลาการบินสำหรับกำหนดการบินประจำฤดูร้อน 2567 (Summer 2024) โดยมีทั้งเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่เป็นเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินใหม่ ขอทำการบินมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และอื่น ๆ

.
ทั้งนี้ มีสายการบินขอเข้านัดพบเพื่อเจรจาขอปรับเวลาการบินและขอรับการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) สำหรับเที่ยวบินใหม่ เพื่อทำการบินเข้าสู่สนามบินหลักของไทยอย่างหนาแน่น โดยในการประชุมครั้งนี้ สนามบินภูเก็ตเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเป็น 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สอดรับนโยบายการเพิ่มเที่ยวบินและส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่มีแผนให้สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 3 ในช่วงกลางปี 2567 และเริ่มดำเนินงานเต็มรูปแบบได้ในกำหนดการบินประจำฤดูหนาว 2567/2568 (Winter 2024) ทำให้สามารถรองรับเที่ยวบินเป็น 94 เที่ยวต่อชั่วโมงตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขีดความสามารถไว้