In News

ชัยภูมิบูรณาการฝันน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง "จูงน้ำจากจุดน้ำเกินไปเก็บกักจุดน้ำขาด"ชัยภูมิ-บูรณาการผันน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งเปิดปฏิบัติการจูงน้ำจากจุดน้ำเกินขึ้นไปเก็บกักยังจุดขาดแคลน เป็นน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง 


อิทธิพลของพายุหลายลูกที่ผ่านมา ยังไม่สามารถให้น้ำแก่อ่างเก็บน้ำลำประทาว  ตั้งอยู่ที่บ้านหลุบช้างพลาย ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็นเขื่อนดินกั้นน้ำลำประทาว ประกอบด้วยเขื่อน 2 แห่งคือ เขื่อนลำประทาวบน ขนาดความจุน้ำ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรและ เขื่อนลำประทาวล่าง ขนาดความจุน้ำ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ผลิตกระแสไฟ้ฟ้าจ่ายให้กับพื้นที่ อ.แก้งคร้อ และ อ.คอนสวรรค์ นอกจากนี้ยังจ่ายน้ำที่กักเก็บไว้ให้กับพื้นที่การเกษตร อ.แก้งคร้อ และ อ.เมืองชัยภูมิ รวมทั้ง ยังจ่ายน้ำไปยังเขตน้ำตกตาดโตน และส่งไปผลิตน้ำประปาของการประปาจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย ถือเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนสำคัญของย่านธุรกิจตัวเมืองชัยภูมิ  

ล่าสุด (8 ตุลาคม63) สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปะทาวบน มีปริมาณเพียง 40เปอร์เซ็นต์ของความจุสูงสุด ขณะที่อ่างตัวล่างมีมาก จนล้นทางระบายฉุกเฉิน ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร ผ่านตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ลงสู่ลำห้วยต่างๆ ก่อนจะไหลลงลำน้ำชี ซึ่งถือว่าปีนี้น้ำที่เกินออกมามีมากเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ในช่วงนี้  เพื่อเป็นการไม่ปล่อยให้น้ำไหลไปโดยเปล่าประโยชน์นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงนำนโยบายการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลมาใช้  โดยนำวิธีจูงน้ำจากบริเวณน้ำมาก หรือที่น้ำท่วม ขึ้นไปเก็บกักยังบริเวณที่ยังไม่มีน้ำหรือมีน้ำน้อย งานนี้ไม่ได้ทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง มีการบูรณาการเครื่องมือ น้ำมันเชื้อเพลิง และกำลังคนจากหน่วยงานต่างๆ โดยที่จุดบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำประทาวบนแห่งนี้ ทางการประปาภูมิภาค ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาติดตั้ง สูบน้ำจากท้ายเขื่อนลำประทาวล่าง ขึ้นไปเก็บยังเขื่อนบน โดยมีเทศบาลเมืองชัยภูมิสนับสนุนท่อส่งน้ำและระบบไฟ, อบจ.ชัยภูมิสนับสนุนเครื่องจักรมาปรับที่เปิดทางน้ำไหลเข้ายังหัวสูบ เป้าหมายสูบน้ำให้ได้วันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ 2 ชุดคู่กัน สำหรับผลัดเปลี่ยนกัน และมีเวลาพักเครื่องไม่ให้ทำงานมากเกินไป   


      นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า จุดนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการจูงน้ำ ซึ่งทำได้ผลมาแล้วที่อำเภอคอนสวรรค์ จึงนำมาขยายผลทำให้หลายๆพื้นที่ของจังหวัด เป็นการนำแนวคิดของรัฐบาล ในการจูงน้ำ หรือนำน้ำมาเก็บในพื้นที่ มาปรับใช้ เนื่องจากบางครั้งรอให้น้ำไหลจากที่สูงลงต่ำไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ จำเป็นต้องใช้วิธีจูงน้ำ หรือดึงขึ้นไปเก็บให้ได้มากที่สุด เพื่อไว้ใช้อุปโภค บริโภคช่วงหน้าแล้ง เนื่องจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา น้ำไม่พอใช้ ปีนี้จึงมีแนวคิด มอบแนวทางให้ อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการเก็บน้ำไว้ก่อน ตามหนองน้ำ สาธารณะ ตามแก้มลิงต่างๆ ส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติ  สำหรับภาพรวมเรื่องปริมาณน้ำของจังหวัดชัยภูมิทั้งจังหวัดปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งรวมความจุ 339.66 ล้านลูกบาศก์เมตร เสียดายที่ฤดูฝนน่าจะหมดไปช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ แหล่งน้ำบางแห่งมีน้ำ 40-50 เปอร์เซ็นต์ แต่จุดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่นใกล้ลำน้ำชี จังหวัดได้ใช้วิธีจูงน้ำขึ้นไปเก็บ  ซึ่งก็ได้ผลน่าพอใจมีน้ำต้นทุนไว้ใช้มากขึ้น


ชาติชาย สงวนรัมย์/ชัยภูมิ