In Global

ยอดขาย‘ลอตเตอรี่จีน’พุ่ง36.5%ปี2023 แตะ5.79แสนล้านหยวน



ปักกิ่ง, 5 ก.พ. (ซินหัว)- ข้อมูลจากกระทรวงการคลังของจีนที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่ายอดขายลอตเตอรี่ของจีนในปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 5.79 แสนล้านหยวน (ราว 2.89 ล้านล้านบาท)ยอดขายลอตเตอรี่เพื่อระบบสวัสดิการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1.94 แสนล้านหยวน (ราว 9.7 แสนล้านบาท) ขณะที่ยอดขายลอตเตอรี่เพื่ออุตสาหกรรมการกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 แตะ 3.85 แสนล้านหยวน (ราว 1.92 ล้านล้านบาท)

เฉพาะเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ยอดขายลอตเตอรี่ลดลงร้อยละ 13.8 แตะ 5.32 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.66 แสนล้านบาท) โดยยอดขายสลากลอตเตอรี่เพื่อระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.7 แตะ 1.74 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.7 หมื่นล้านบาท) ส่วนยอดขายสลากลอตเตอรี่เพื่ออุตสาหกรรมการกีฬาลดลงร้อยละ 28.4 แตะ 3.58 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.79 แสนล้านบาท) 

ตามกฎการจัดการลอตเตอรี่ของจีน เงินที่ได้จากการจำหน่ายลอตเตอรี่จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร โครงการสวัสดิการสาธารณะ ตลอดจนใช้เป็นเงินรางวัล
-----------------------
(เรียบเรียงโดย Tian Shenyoujia, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/416254_20240205 , https://en.imsilkroad.com/p/338613.html) 
-----------------------
ภาพประกอบข่าว
(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนในห้างสรรพสินค้าในนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 1 ม.ค. 2023)