In Global

บทวิเคราะห์ : จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ที่น่าเชื่อถือที่สุดเศรษฐกิจจีนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม หรือ WEF ประจำปี 2024 ในหัวข้อ “การสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาใหม่” ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ชื่นชมความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจและวิสาหกิจจีนในช่วงสองปีที่ผ่านมา พวกเขาเห็นว่า ความพยายามของจีนจะสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงานทั่วโลก การส่งเสริมการเปิดกว้างในระดับสูงของจีนนั้นถูกมองว่า มีผลกระทบเชิงบวกต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างตระหนักดีว่า วิธีแก้ปัญหาของจีนเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการกับการขาดความมั่นใจของทั่วโลก  

ปัจจุบัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแรง ช่องว่างการพัฒนายังคงขยายกว้างขึ้น และผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อการพัฒนาของทั่วโลกกำลังมีความชัดเจนมากขึ้น ผู้ร่วมประชุมกว่า 2,800 คนจากกว่า 120 ประเทศและภูมิภาคมารวมตัวกันที่การประชุมเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม ประจำปี 2024 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจโลก และช่วยให้เศรษฐกิจโลกเอาชนะความยากลำบากและมุ่งหน้าสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

จีนมีเป้าหมายเดียวกันกับเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัมมาโดยตลอดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเคยแสดงข้อคิดเห็นสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนความเป็นพหุภาคีที่แท้จริง ผ่านแพลตฟอร์มเวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม ซึ่งข้อคิดเห็นเหล่านี้มีความสำคัญในทางปฏิบัติอย่างลึกซึ้งเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก จีนมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจของตนให้มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกัน จีนยังมุ่งมั่นส่งเสริมเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างด้วยความจริงใจมาโดยตลอด และได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจของโลก ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่น่าเชื่อถือที่สุด

เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งยั่งยืนสำหรับการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของจีนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ในปี 2023 เศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นและมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สื่อต่างประเทศหลายสำนักเน้นย้ำว่า อัตราเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่ในอันดับต้นๆ ของเขตเศรษฐกิจหลักๆ ของโลก 

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดที่จัดพิมพ์โดยธนาคารโลกระบุว่า เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.4 ในปี 2022 เป็นร้อยละ 5.1 ในปี 2023

จีนมีรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งทั้งในด้านฐานอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิต และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูงดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการพัฒนาที่ดีในระยะยาวจะไม่เปลี่ยนแปลง  

จีนแน่วแน่ในการเปิดประเทศและสร้างสิ่งที่เอื้อให้ทั่วโลกได้แบ่งปันโอกาสการพัฒนาของจีน จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของกว่า140 ประเทศและภูมิภาค ปัจจุบัน ระดับภาษีศุลกากรโดยรวมของจีนลดลงเหลือร้อยละ 7.3 ซึ่งทัดเทียมกับประเทศพัฒนาที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก  

ปัจจุบัน ความต้องการทั่วโลกยังไม่เพียงพอ ตลาดเป็นทรัพยากรที่หาได้ยากที่สุด แต่ตลาดจีนกว้างใหญ่ไพศาลและมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จีนจึงจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอุปสงค์โดยรวมของทั่วโลก 

จีนยินดีต้อนรับให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีนต่อไป และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจชั้นหนึ่งที่เป็นไปตามกฎการตลาด ระบบกฎหมาย และเป็นสากล    

จีนจะขยายการเปิดกว้างทางสถาบัน (Institutional opening-up) อย่างต่อเนื่อง ลดบัญชีรายชื่อต้องห้ามสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศต่อไป และยกเลิกข้อจำกัดในการเข้าถึงการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิต รวมทั้งรับประกันการปฏิบัติต่อธุรกิจต่างชาติเยี่ยงคนในชาติ

ตามรายงานของสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ประมาณ 9.1 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วและจะยังคงพิสูจน์ต่อไปว่า การเลือกตลาดจีนไม่ใช่ความเสี่ยง แต่เป็นโอกาส
-------------------------
เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)