In Global

ชาวจีนแห่ซื้อ'เหนียนฮั่ว'นิยมดอกไม้สด เตรียมต้อนรับตรุษจีน“เหนียนฮั่ว” หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกอม เค้ก ภาพเหนียนฮว่า (ภาพวาดต้อนรับปีใหม่) พลุ เสื้อผ้าใหม่ ของขวัญ ฯลฯ ที่ชาวจีนเตรียมมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีน การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย “เหนียนฮั่ว” ก็มักเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ปีนี้ ชาวจีนเกิดความนิยมซื้อดอกไม้สด ของที่ระลึกของแบรนด์เก่าแก่ ฯลฯ คาดการณ์ว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยอดการบริโภคของจีนจะสร้างสถิติใหม่ การบริโภคทางด้านการซื้อของ อาการการกิน สันทนาการ ความบันเทิง วัฒนธรรม และกีฬา จะเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเที่ยบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปี 2019